Els alumnes de 3r i 4t de Primària segueixen  aprenent matemàtiques amb EMAT, un programa estructurat, divertit i molt efectiu que ensenya als nens i nenes destreses i habilitats matemàtiques bàsiques.

EMAT planteja una gran varietat de problemes, relacionats amb situacions reals i properes als alumnes, que fomenten el raonament matemàtic i la presa de decisions: en alguns casos serà convenient resoldre’ls només amb una aproximació, i en d’altres es trobaran problemes amb més d’una solució correcta que hauran de justificar i compartir amb els seus companys, o problemes que no es podran resoldre per falta de dades, etc.  

Cada dia es proposen una gran varietat de jocs i activitats, i mitjançant aquestes activitats els nens experimenten i interioritzen els conceptes que estan treballant, com l’ús de la calculadora, la representació de fraccions d’un dibuix o d’una quantitat, l’àrea d’un rectangle o les equivalències del sistema mètric decimal, entre d’altres.   

Observareu que, en moltes ocasions, els vostres fills faran referència a aquests jocs i als conceptes matemàtics que estan descobrint. Us suggerim que els pregunteu per ells, de manera que, també a casa, pugueu jugar-hi, parlar-ne o iniciar activitats en les quals apareguin aquests conceptes de manera divertida i natural. És molt important que aquests jocs i activitats es desenvolupin sempre en un ambient lúdic i relaxat. 

També revisaran el concepte de ‘funcions simples’, que han anat aprenent en els cursos anteriors a partir de jocs com El Robot màgic, per aprendre a extreure els parells ordenats i a representar-los gràficament en eixos de coordenades. 

Durant el curs experimentem i aprenen a reconèixer rectes paral·leles i perpendiculars, a identificar figures semblants i congruents o a explorar amb les rotacions, reflexions i translacions de figures planes. 

Probablement els vostres fills voldran compartir amb vosaltres molts dels jocs que aprenen a classe i, en algunes ocasions, en portaran a casa alguns per practicar en família (jocs de cubs, matijocs, Contes per pensar…). 

L’entusiasme i la motivació són ingredients imprescindibles per a l’aprenentatge!