1. Com es fa un treball de recerca? TREBALL DE RECERCA On podràs trobar l’estructura, les característiques generals del treball de recerca … i del nostre centre en particular.

2. Pàgines que ens poden donar idees a l´hora de triar tema: