↑ Volver a Serveis

Gabinet Psicopedagògic

La responsable del Gabinet d’orientació psicopedagògica és:

– Elisabet Anoro (E-mail: eanoro@iconcepcionistas.es).

Es pot contactar telefònicament amb ella, trucant al col·legi (932187971) amb l’extensió 105. El Gabinet està situat a l’edifici de Gral. Mitre.

Forma part de la Comissió d’Atenció a la Diversitat del Centre, assessorant-la i coneixent, pels tutors i professors que imparteixen reforços, la situació dels alumnes amb dificultats o amb sobredotació del centre. Està en permanent contacte amb l’Administració (l’EAP, Consorci,..) i la direcció del centre.