Learning Science in English develops student´s thinking skills effectively by actively involving them in their learning process, stimulating their curiosity and encouraging them to learn through doing.

Learning Science in English give students a reason to engage with the subject content with captivating activities. It makes learning meaningful and active. Students learn through doing a wide variety of tasks.

Critical thinking skills are promoted from the very beginning and keep students motivated.

In 3rd and 4th primary we learn about Our Bodies and Health.

In 5th and 6th Primary We learn about Living Things.

Learning Science in English desenvolupa les habilitats de pensament dels estudiants de manera efectiva, involucrant-los activament en el seu procés d’aprenentatge, estimulant la seva curiositat i animant-los a aprendre fent.

Learning Science in English dóna als estudiants una raó per a comprometre’s amb el contingut de l’assignatura amb activitats captivadores. Fa que l’aprenentatge sigui significatiu i actiu. Els alumnes aprenen realitzant una gran varietat de tasques.

Les habilitats de pensament crític es promouen des del principi i mantenen als estudiants motivats.

En 3r i 4t de Primària aprenem sobre El nostre cos i la salut.

En i de Primària aprenem sobre els éssers vius.