↑ Volver a Organització

Consell Escolar

Directora (Presidenta del consell):

M. Mª Luz

Representants de la titularitat:

M. María Luz Martínez

Margarita Doménech Pujadas

 

Representants del professorat:

Rosa Salcedo Coscollola
Yolanda Alastrué Clotet
Elisabet Anoro Ramírez
Isabel Solina i Angelet

Representants dels pares i mares d’alumnes:

Olga Martínez Vilar
Elisenda Casals Ximenes
Carles Pursals Puig

Representants dels alumnes:

Sara Iniesta Jovaní
Marta Martínez Herrero

 

Representant de l’AMPA

Esther Escosa Baixeras

 

Representants del personal
d’administració i serveis:

Belén Vilaseca Coll