Als dos primers cursos de l’Educació primària, es continua amb la metodologia utilitzada a l’etapa d’infantil, Beebots, amb la qual es treballen els continguts curriculars mitjançant l’ús de la robòtica . En aquest cas, però s’utilitza Next 2.0.

Next, el robot de terra, s’utilitza com a eina de suport a l’aprenentatge per treballar els continguts del currículum d’una manera diferent i divertida per als alumnes. Realitza els recorreguts programats pels alumnes a sobre dels tapets robòtics i, per les seves característiques, Next facilita l’aprenentatge  per mitjà de la indagació i desenvolupament de diverses habilitats i competències.

Next 2.0 es pot programar amb els botons que té al cap però, a més, també es pot  controlar a través d’una aplicació informàtica instal·lada en una tauleta que s’hi connecta per Bluetooth. D’aquesta manera, els alumnes avancen en la utilització de llenguatges de programació mitjançant l’ús d’aplicacions.