La Psicomotricitat és una disciplina que consisteix en treballar el desenvolupament global de la persona (motriu, cognitiu, afectiu, social..) a través del seu cos i del moviment.

Per a que el nen pugui accedir fàcilment als coneixements matemàtics, de lectura i d’escriptura, és necessari que hagi assolit un nivell de desenvolupament motriu i també un estat psicològic favorable.

Al llarg d’aquests mesos a les classes de psicomotricitat hem treballat diferents continguts de la matèria: motricitat, esquema i imatge corporal, to muscular, control postural i equilibri, respiració, relaxació, estructuració espacial i temporal, lateralitat, creativitat i coordinació de moviments. Treballem d’una forma global i amb un enfocament vivencial o dirigit en funció del tipus de sessió fent servir el joc en les seves diferents vessants com a eina d’aprenentatge.

Les classes sempre segueixen una mateixa estructura:

FASE 0: El desplaçament fins el gimnàs és el començament de “l’aventura”. Allà anirem a visitar al nostre amic “l’ós bru” a la tardor i a la primavera o “l’ós polar” el seu cosí, a l’hivern. Per arribar allà hem d’anar en silenci i si el sentim l’haurem de saludar “amb mans d’ós i veu d’ós. Ell ens donarà la benvinguda a la classe de…PSI-CU-MU-TRI-SI-TAAAT  i ens farà les diferents propostes.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

FASE 1: Un ritual d’entrada, una explicació del que farem i les consignes que hem de seguir per jugar lliurement i amb respecte: “juguem bé, sense fer-nos mal i sense fer mal als companys”. Abans de començar per posar en marxa el nostre cos ballarem el “rock and roll del cos” on treballem les diferents parts del cos.

FASE 2: Una part central on predominen el joc sensoriomotor i el joc simbòlic, tots dos en diferents espais o juntament en funció de l’objectiu de la sessió. En aquesta fase s’alterna també un espai de repesentació en funció de les condicions, espai i del temps disponibles.

Joc Sensoriomotor: Es desenvolupa en un ambient de seguretat amb tot tipus de material específic organitzat per aquest tipus d’activitat i per afavorir l’alliberament de tensions. Els nens i les nenes grimparan, saltaran, giraran, es balancejaran, cauran, jugaran amb l’equilibri experimentant diferents sensacions propioceptives, que els portaran a prendre consciència del seu propi cos i de les seves possibilitats de moviment, així com adquirir diferents habilitats.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Joc Simbòlic: És el lloc on el nens i les nenes mostren la seva emoció, la seva gestualitat la seva postura, la mímica, i  com utilitzen l’espai, els objectes i el temps. Aquest espai potencia l’expressivitat motriu i la creativitat, el seu joc i món interior vivint diferents rols i fent servir materials no convencionals i poc o gens estructurats.

FASE 3: Una fase de tornada a la calma on intentem relaxar-nos treballant la respiració i explicant verbalment el que hem fet i com ens sentim desprès de la classe.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

L’espai on s’han desenvolupat la majoria de les classes és el gimnàs, un espai polivalent càlid i acollidor que ens ofereix moltes i variades possibilitats, i que enguany és pràcticament d’us exclusiu per els nostres nens i nenes d’infantil.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

VISITA L’ESPAI D’INFANTIL