Durant els últims dies del segon trimestre tots els cursos de primària vam realitzar el Projecte
Interdisciplinari “La volta al món”.
Cada etapa de primària va triar un centre d’interès diferent:
Cicle Inicial va centrar la seva investigació en els diferents monuments que hi ha arreu del
món.
Cicle Mitjà va fer una recerca de quines són les festes i tradicions més populars del nostre
planeta.
Cicle Superior es va encarregar de cercar a persones que havien assolit realitzar la volta al món
i fer una investigació exhaustiva de com van fer-ho i tot el que comportava.
A través de cada tema s’han fet activitats de: recerca i investigació, manipulació, de reflexió,
d’exposició i de cooperació.
Cada alumne ha estat protagonista tant del seu propi aprenentatge com de l’avaluació
d’aquest.
Per tal de concloure i poder compartir tots els aprenentatges realitzats pels nostres alumnes,
l’últim dia es va preparar una exposició de tot el material produït durant aquests dies.