Durant quatre dies del mes de novembre, els alumnes de 5è, vam realitzar un projecte de treball sobre els jocs de taula.
Vam fer el Projecte amb grups base, cadascú tenia un rol (secretari, coordinador, supervisor de l’ordre, animador) que servia per tenir-ho tot controlat, treballar més i millor.
Vam aprendre a treballar en equip, a passar-ho bé, a ajudar-nos els uns als altres, a elaborar i valorar jocs i normes, i a jugar.
Els jocs que vam elaborar van ser els següents: speed cups, scrable, Master Mind, awale i camelot
Tots els alumnes ens vam implicar força en el projecte i vam ser capaços de posar-nos d’acord per aconseguir els materials que necessitàvem i elaborar els diferents jocs.
Va ser un projecte molt manual i plàstic. Ens vam trobar amb algunes dificultats que junts vam ser capaços de superar i així aconseguir uns bons resultats.
El primer dia cada grup es va marcar uns objectius generals i uns compromisos individuals que l’últim dia vam valorar i comprovar si havíem estat capaços de complir.
Cada dia, abans de finalitzar les classes, dedicàvem una estona a avaluar la feina feta, a pensar que havíem fet molt bé i que ens calia millorar. És una feina que al principi va costar una mica però al final vam acabar fent unes valoracions molt complertes on es reflectia clarament el que havia passat, els problemes amb els que ens havíem trobat i les solucions que donàvem. Avaluar-nos ens ajuda a millorar.
En acabar els jocs vam tenir l’oportunitat de jugar, de fer exposicions orals explicant com havíem treballat, quin era el nostre joc, d’on provenia i com es jugava.
Vam fer grans i bones exposicions, les quals van ser avaluades per tots els grups amb unes rúbriques que se’ns havien entregat abans de començar el projecte.
L’última tarda la vam dedicar a jugar a tots els jocs elaborats, si teníem dubtes podíem consultar-les amb el grup que havia fet el joc. Vam passar una tarda divertida, vam poder jugar a tots els jocs, vam valorar la feina feta per tots els companys i vam aprendre a jugar.
Al principi el projecte no va ser gens fàcil, però gràcies a la participació i col·laboració de tots i a l’ajut i comentaris dels mestres vam aconseguir uns bons resultats.
Donem les gràcies als profes per haver-nos donat l’oportunitat de realitzar aquest projecte i ens felicitem tots per la feina feta.
Treballar en equip ens enriqueix i ens ajudar a aprendre més i millor.

Alumnes de 5è de primària.