Ja tenim informacions importants que us poden ajudar a organitzar-vos. Aviat tindrem el document de preinscripció que afegirem en aquesta pàgina, com les acualitzacions que calguin.

Benvinguts a la nostra escola.

 • Per al segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria (és a dir, des de P3 fins a 4t d’ESO):

  • Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 13 al 22 de maig. (Prioritàriament demanen de fer-les telemàticament ( preinscripcio.gencat.cat ), però excepcionalment es podrà fer de forma presencial només amb cita prèvia, entre el 19 i el 22).

  • Matrícula: 13 al 17 de juliol.

 • Per l’etapa de batxillerat es podrà realitzar la preinscripció del 27 de maig al 3 de juny.

  • Matrícula: 13 al 17 de juliol.

Respecte la documentació que necessitareu per poder formalitzar la preinscripció, us en deixem el llistat:

  • Llibre de família.

  • Padró municipal.

  • DNI alumne (si en té – a partir dels 14 anys és obligatori) i el del progenitor que presenta preinscripció.

  • Targeta sanitària TSI.

  • Carnet família nombrosa (si s’escau).