Escriu bé i parla millor!

Els/les  alumnes de 1r d’ESO continuem treballant com hem de parlar i escriure bé el català. T’apuntes?

Les interferències lingüístiques en el vocabulari propi de la llengua catalana s’anomenen, també, barbarismes.

Els barbarismes són els mots manllevats o calcats d’una altra llengua sense tenir-ne necessitat. Així, per exemple, en català no tenim cap necessitat d’usar el mot castellà poste, perquè disposem de la paraula pal per expressar el mateix concepte o significat.

Classifiquem els barbarismes segons la llengua de procedència del terme: anglicisme, de l’anglès; castellanisme, del castellà; gal·licisme, del francès; germanisme, de l’alemany, etc. Els barbarismes no s’admeten perquè es consideren paraules estranyes a la llengua i innecessaris des del moment en què ja es disposa d’altres mots plenament catalans per expressar els mateixos conceptes.

L’ortografia és el conjunt de regles que regulen l’escriptura, nascuda a partir d’un acord per conservar la unitat de la llengua escrita. Les regles ortogràfiques no solen tenir una relació directa amb la comprensió lectora. Per exemple, una persona que domina el seu idioma no hauria de tenir cap problema per entendre un enunciat amb faltes ortogràfiques, però una oració ben escrita aconseguiria que el lector rebi el missatge d’una manera més neta i directa.

A les escoles, escriure correctament és imprescindible, però, per què? Segons el meu parer, l’escriptura és vital. Sense l’habilitat d’escriure correctament, perdem molt poder per expressar el que volem dir d’una manera clara i concisa.

En conclusió, l’ortografia juga un paper molt important en les nostres vides. No només perquè és un instrument molt important en el món laboral, però també perquè és una gran eina que enriqueix les nostres vides constantment. Tenir un bon coneixement de l’ortografia és vital per poder expressar-se per escrit al més correctament possible.