ACTIVITAT ESO MIGDIES DE DIMECRES:

Aquesta activitat està dividida en dues parts:

La primera part de 15:15 a 16:00 serà temps d’estudi que els/les alumnes/as podrán destinar a estudiar i a preparar millor el curs.

La segona part serà de 16:00 a 17:00 on els/les alumnes/as realitzaran diferents activitats esportives al pati i/o gimnàs de l’escola.

Els/les alumnes/as que es vulguin quedar a dinar a l’escola abans de l’activitat ho podran fer, s’hauran de posar en contacte amb Scolarest que és qui gestiona el tema dels menjadors.

PERMANÈNCIES

Les permanències es realitzaran en els horaris habituals de cada any.

Matins: 7:45h a 8:45h

Tardes: 17:00h 18:00h

QUOTES MENSUALS ESPECIALS

Les quotes mensuals seran les següents per a aquelles famílies que portin als filles/es tots els dies.

  1. 30m/dia = 25€/mes

  2. 1h/dia = 35€/mes

  3. 1h30m/dia*= 55€/mes

  4. 2h/dia* = 65€/mes

*En cas de que participin al matí i tarda i facin més hores

També oferim un preu especial per aquells que portin els seus fills de forma regular.

  1. 2 dies a la setmana 30min = 10€/mes

  2. 3 dies a la setmana 30min= 15€/mes

  3. 4 dies per setmana 30min = 20€/mes

  1. 2 dies a la setmana 1h = 20€/mes

  2. 3 dies a la setmana 1h= 25€/mes

  3. 4 dies per setmana 1h = 30€/mes

Per últim també es podrà realitzar pagaments per dies esporàdics. El preu serà el següent:

–        Dia esporàdic 1h= 4€/dia

–        Dia esporàdic 30 min= 2€/dia

El pagament de les permanències es farà a través de domiciliació bancària i es cobrarà al principi de cada mes.

Aquest primer mes de Setembre, es cobrarà sumant-se a la quota d’Octubre ajustant el preu als dies que hagi assistit el vostre fill/a. De forma excepcional aquest primer mes es cobrarà 1€/dia en cas de fer 1 hora i 0,50€/dia en cas de fer 30m/dia.

A partir del mes d’Octubre totes aquelles famílies que decideixin acollir-se a una quota mensual especial, abans del dia 1 d’Octubre, hauran de proporcionar la informació requerida a continuació a través del següent mail: concepcionistas@avipa.es o haver facilitat aquesta informació de forma presencial a Ivan Pariente encarregat de les permanències.