Projectes informàtics i d’edurobòtica a la nostra escola

mindstorm-botoroboticproject

beebots
tablets-boto
boto-tac