A l’escola,  tots els nens i nenes de l’ etapa d’ infantil amb l’ajuda de les mestres treballem l’autonomia i la convivència. Volem que es sentin part d’un grup ja que els hi proporciona molts aprenentatges socials i emocionals.

Tots els nens i nenes necessiten sentir-se estimats per tenir una bona autoestima, però això no s’ha de confondre amb la sobreprotecció.

Quan protegim massa als nens,  els transmetem angoixa i els tornem més dependents. Aquesta actitud de l’adult no afavoreix a la seva autonomia: els nens i nenes protegits són més insegurs perquè no coneixen bé la frustració i tenen més dificultats per enfrontar-se als “petits reptes” de convivència dins  de l’aula i a casa.

Per això pensem que és important no reforçar la dependència i donar-los llibertat perquè puguin prendre decisions pròpies de l’edat en quëstions concretes: la roba que es posaran, els amics que volen convidar a la festa d’aniversari, el conte que volen llegir, escollir la joguina amb que jugar….

Des de l’escola fomentem l’autonomia, ajudant-los a aprendre a fer les coses que no saben fer, però mai fent-los aquelles coses que poden fer.

Oferim als nens i nenes  diferents estratègies com ara jocs, contes i activitats per aprendre a resoldre conflictes que es puguin trobar dins de l’aula sense recórrer sempre a l’ adult.

És important també en aquesta etapa d’ infantil treballar  el reforç positiu, felicitar les virtuts i reconèixer quan fan bé les coses, així com també fer-los veure quan s’ equivoquen o no es porten bé.

Amb els hàbits i les rutines del dia a dia com ara anar sols al bany, penjar la seva roba, endreçar les joguines, recollir el material, decidir al que volen aprendre a través dels projectes, ajudar als companys…. fomentarem la responsabilitat per arribar cada cop a ser més independents i autònoms.