A l’etapa d’Educació Infantil, treballar la psicomotricitat fina és molt important, ja que potencia les habilitats manuals necessàries per a l’escriptura i, especialment, per fer la pinça.
La psicomotricitat fina fa referència als moviments voluntaris molt precisos de les mans, peus i dits, que impliquen petits grups de músculs i que requereixen una major coordinació. Comprèn totes aquelles activitats realitzades pels infants que necessiten una precisió, un alt nivell de coordinació òcul-manual, una força controlada i una bona concentració; és a dir, que es treballen els moviments amb precisió realitzats per la mà, els dits, el canell, l’avantbraç i el braç.

El nostre objectiu a P3 i al llarg de tota l’etapa d’Infantil és afavorir moltes activitats que treballin el domini de la mà, la destresa, la tonicitat dels dits, la precisió, la força i la pressió realitzades amb les mans i els dits, així com també potenciar la coordinació òcul-manual, respectant lògicament que cada infant té el seu propi ritme d’aprenentatge i maduresa. Tot i treballar aquest aspecte, hi ha infants que, per la tonicitat dels seus dits, mostren dificultats a l’hora d’agafar el llapis. És per aquest motiu que també animem a les famílies a fer activitats d’aquests tipus a casa.
Existeixen un munt de propostes per treballar la psicomotricitat fina i aquí en teniu unes quantes:
Pinces: ens ofereixen un munt d’activitats a fer. Només el gest de tancar i obrir ja és útil.
Traspàs de quantitats: Una tasca tant senzilla com ajudar-nos a posar arròs amb una cullera dins d’un bol, llenties o cigrons.. A la classe barregem diferents tipus de llegums i ells les han de separar.
Enganxar gomets: aquests petits adhesius que els encanten ofereixen un munt de possibilitats.
Fer collarets de macarrons, ajudar-nos a escombrar, jugar a perruquers amb gomes i clips, jugar amb els piuets, amb la plastilina.. Totes aquestes activitats i moltes més ens poden ajudar a desenvolupar l’habilitat manual!!