La venda d’uniformes es realitzarà per comanda online, no hi haurà “botiga” al setembre, sinó que es farà tot enviant la comanda al correu d’administració: mmccbcn@concepcionistas.es.

PRIMÀRIA

——————

1r i 2n d’EP
Primer dia 13 de setembre:
Farem l’entrada a les 9.00 h pel C/ Sant Magí (C). La sortida del migdia serà a les 12.55 h pel carrer de la Torre (B) avisant-los pel micro-megafonia. A les 14.50 h entraran pel carrer de la Torre (B) i sortiran a les 16.50 h pel
C/ de la Torre (B) després d’haver-los avisat pel micro-megafonia com habitualment.
Per la resta del curs:
Les entrades i les sortides seran sempre pel C/ de la Torre (B).
Farem l’entrada a les 8.50 h 2n Primària i a les 8.55 h 1r Primària pel carrer de la Torre (B) pujant directament a les classes. La sortida del migdia serà a les 12.50 h pel C/ de la Torre (B) avisant-los pel micro-megafonia. A
les 14.50 h entraran pel carrer de la Torre (B) i sortiran a les 16.50 h pel C/ de la Torre (B),després d’avisar-los pel micro-megafonia.
La reunió inicial de curs per famílies de 1r EP, on el/la tutor/a us explicarà el funcionament del curs, serà el dimarts 7 de setembre a les 18.00h. Per les famílies de 2n EP serà el dimarts 7 de setembre a les 18.30 h. En
un inici serà online i, si finalment pot ser presencial perquè les mesures sanitàries ens ho permeten, es comunicarà quan rebeu la convocatòria.
* Aquesta organització pot variar en funció de l’evolució de la pandèmia. Al setembre us la confirmarem.

————————-
3r i 4t d’EP
Primer dia 13 de setembre:
Farem l’entrada a les 8.55 h pel C/ de Sant Magí (C) on els acolliran els tutors i professorat al pati. La sortida del migdia serà a les 12.55 h pel C/ de la Torre (B) (sense micro-megafonia). A les 14.50 h entraran pel C/ de la Torre (B) i sortiran a les 16.50 h pel C/ de Sant Magí (C).
Per la resta del curs:
Farem l’entrada a les 8.50 h pel C/ de Sant Magí (C) on s’esperaran al pati a la zona assignada i pujaran amb els professors pertinents. La sortida del migdia serà a les 12.55 h pel C/ de la Torre (B). A les 14.50 h entraran pel C/ de la Torre (B) i sortiran pel C/ de Sant Magí (C) a les 16.50 h.
La reunió inicial de curs per famílies de 3r EP, on el/la tutor/a us explicarà el funcionament del curs, serà el dimarts 7 de setembre a les 19h. Per les famílies de 4t EP serà el dimecres 8 de setembre a les 18h. En un inici serà online i, si finalment pot ser presencial perquè les mesures sanitàries ens ho permeten, es comunicarà
quan rebeu la convocatòria.
* Aquesta organització pot variar en funció de l’evolució de la pandèmia. Al setembre us la confirmarem.

—————–
5è i 6è d’EP
Primer dia 13 de setembre:
Farem l’entrada a les 8.50 h pel C/ de Sant Magí (C) on els acolliran els tutors i professorat al pati. La sortida del migdia serà a les 12.50 h pel C/ de la Torre (B) (sense micro-megafonia). A les 14.50 h entraran pel C/ de la Torre(B) i sortiran a les 16.50 h pel C/ de Sant Magí (C).

Per la resta del curs:
Farem l’entrada a les 8.50 h pel C/ de Sant Magí (C) on s’esperaran al pati a la zona assignada i pujaran amb els professors pertinents. La sortida del migdia serà a les 12.55 h pel C/ de la Torre (B). A les 14.50 h entraran pel C/ de la Torre (B) i sortiran pel C/ de Sant Magí (C) a les 16.50 h.
La reunió inicial de curs per famílies de 5è EP, on el/la tutor/a us explicarà el funcionament del curs, serà el dimecres 8 de setembre a les 18.30h. Per les famílies de 6è EP serà el dimecres 8 de setembre a les 19h. En un inici serà online i, si finalment pot ser presencial perquè les mesures sanitàries ens ho permeten, es comunicarà quan rebeu la convocatòria.
* Aquesta organització pot variar en funció de l’evolució de la pandèmia. Al setembre us la confirmarem.

PRIMARIA

——————
1º y 2º EP
Primer día 13 de septiembre:
Haremos la entrada a las 9.00 h por C/ Sant Magí (C). La salida del mediodía será a las 12.55 h por C/ de la Torre (B) y saldrán a las 16.50 h por C/ de la Torre (B) después de avisarlos por el micro-megafonía.
Para el resto del curso:
Las entradas y las salidas serán siempre por C/ de la Torre (B).
Haremos la entrada a las 8.50 h 2o de primaria y a las 8.55 h 1o de primaria por C/ de la Torre (B) subiendo directamente a las clases. La salida del mediodía será a las 12.50 h por C/ de la Torre (B) avisando por el micro-megafonía. A las 14.50 h entrarán por C/ de la Torre (B) y saldrán a las 16.50 h por C/ de la Torre (B), después de avisarlos por el micro-megafonía.
La reunión inicial de curso para las familias de 1o EP, donde el/la tutor/a os explicará el funcionamiento del curso, será el martes 7 de septiembre a las 18.00h. Para las familias de 2º EP será el martes 7 de septiembre a
las 18.30h. En un inicio serán online y, si finalmente pueden ser presenciales porque las medidas sanitarias nos lo permiten, se comunicará cuando recibáis la convocatoria.
*Esta organización puede variar en función de la evolución de la pandemia. En septiembre os la confirmaremos.

—————–
3º y 4º EP
Primer día 13 de septiembre:
Haremos la entrada a las 8.55 h por C/ de Sant Magí (C) donde los acogerán los tutores y los profesores en el patio. La salida del mediodía será a las 12.55 h por C/ de la Torre (B) (sin micro-megafonía). A las 14.50 h entrarán por C/ de la Torre (B) y saldrán a la 16.50 h por C/ de Sant Magí (C).
Para el resto del curso:
Haremos la entrada a las 8.50 h por C/ de Sant Magí (C) donde esperarán en la zona asignada del patio y subirán a las aulas acompañados de sus respectivos profesores. La salida del mediodía será a las 12.55 h por C/ de la Torre (B). A las 14.50 h entrarán por C/ de la Torre (B) y saldrán por C/ de Sant Magí (C) a las 16.50 h.
La reunión inicial de curso para las familias de 3º EP, donde el/la tutor/a os explicará el funcionamiento del curso, será el martes 7 de septiembre a las 19.00h. Para las familias de 4º EP será el miércoles 8 de septiembre
a las 18.00h. En un inicio serán online y, si finalmente pueden ser presenciales porque las medidas sanitarias nos lo permiten, se comunicará cuando recibáis la convocatoria.

*Esta organización puede variar en función de la evolución de la pandemia. En septiembre os la confirmaremos.

——————–

5º y 6º EP
Primer día 13 de septiembre:
Haremos la entrada a las 8.50 h por C/ de Sant Magí (C) donde los acogerán los tutores y el profesorado en el patio. La salida del mediodía será a las 12.50 h por C/ de la Torre (B) (sin micro-megafonía). A las 14.50 h entrarán por C/ de la Torre (B) y saldrán a las 16.50 h por C/ de Sant Magí (C).

Para el resto del curso:
Haremos la entrada a las 8.50 h por C/ de Sant Magí (C) donde esperarán en el patio a los tutores y a los profesores. La salida del mediodía será a las 12.55 h por C/ de la Torre (B). A las 14.50 h entrarán por C/ de la Torre (B) y saldrán por C/ de Sant Magí (C) a las 16.50 h.
La reunión inicial de curso para las familias de 5º EP, donde el/la tutor/a os explicará el funcionamiento del curso, será el miércoles 8 de septiembre a las 18.30h. Para las familias de 6º EP será el miércoles 8 de
septiembre a las 19.00h. En un inicio serán online y, si finalmente pueden ser presenciales porque las medidas
sanitarias nos lo permiten, se comunicará cuando recibáis la convocatoria.
*Esta organización puede variar en función de la evolución de la pandemia. En septiembre os la confirmaremos.

1r de Primària

2n de Primària

3r de Primària

4t de Primària

5è de Primària

6è de Primària