LLISTAT DE MATERIAL DE L’ALUMNE DE SEGON DE PRIMÀRIA.  CURS 2021-2022

 1. 1estoig: amb 3 llapis, 2 gomes, 1 maquineta, 12 colors de Plastidecors, 12 colors de fusta i un regle de 20 cm.

 2. 1 estoig: amb 12 retoladors prims i 12 retoladors gruixuts.

 3. Tisores.

 4. 2 pegues de barra de 40 gr.

 5. 1 caixa de 15 ceres Manley.

 6. 1 caixa de 12 aquarel·les.

 7. 30 fulls de Resmilleria DIN A4 (130 gr).

 8. 10 fulls de Resmilleria DIN A3 (130 gr).

 9. 1 paquet fulls de paper de pauta plantat amb Marge A4, 70 g/m2 (100 fulls, ABACUS)

 10. 2 carpetes de cartró plastificat amb gomes mida foli (que no tinguin classificadors). Una de color vermell i l’altra de color blau.

 11. 1 carpeta gran tamany A3 per plàstica (pot ser la de l’any anterior)

 12. 1 capsa de mocadors de paper (100 u. aprox).

 13. 1 paquet de tovalloletes humides.

Us recordem que totes aquestes coses han d’anar marcades amb el nom i el primer cognom.

El primer dia d’escola cal que el vostre fill/a porti NOMÉS els llibres del PRIMER TRIMESTRE, els dos estoigs, la capsa de mocadors de paper i el paquet de tovalloletes humides.

El segon dia la resta de material d’aquesta llista.

LLISTAT DE LLIBRES DE TEXT DEL CURS 2021-2022

2n. D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA.

ASSIGNATURATÍTOLEDITORIALISBN/EAN
LLENGUA CATALANALlengua Catalana. 2n Primària. CONSTRUÏMEd. Cruïlla978-84-661-3780-5
LENGUA CASTELLANALengua Castellana 2º Primaria. CONSTRUÏMEd. Cruïlla978-84-661-3784-3
CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURALCiències socials i ciències naturals. 2n Primària. CONSTRUÏMEd. Cruïlla978-84-661-3792-8
RELIGIÓNReligión Católica 2º. Nuestra casaEd. SM978-84-910-7647-6
ANGLÈSNew Tiger 2PbEd. Macmillan E.L.T9781380011183
MATEMÀTIQUESProjecte EntusiasMat (es compra a l’escola)
LLIBRES DE LECTURAEs compren a l’escola

El llibre d’EntusiasMat té un import de 55€. Es paga durant el mes de juliol mitjançant transferència bancària al compte corrent del Banc Santander ES71-0049-5715-5125-1614-5961 (indicant nom de l’alumne i curs). 

Els dos llibres de lectura, d’activitats i de material d’aula tenen un import total de 17€. Es paguen durant el mes de juliol mitjançant transferència bancària al compte corrent del Banc Santander ES71-0049-5715-5125-1614-5961 (indicant nom de l’alumne i curs). 

La venda d’uniformes es realitzarà per comanda online, no hi haurà “botiga” al setembre, sinó que es farà tot enviant la comanda al correu d’administració: mmccbcn@concepcionistas.es.