Aquí podeu trobar les informacions pràctiques en aquest final de curs 2020-2021 i sobretot les informacions pel curs vinent.

Benvolgudes famílies,
Tal i com hem anat comentant en les últimes circulars, volem reiterar el nostre agraïment i la nostra felicitació per la conducta exemplar, madura, reeixida, que heu mostrat tota la comunitat educativa. Ha estat ja el segon curs viscut amb pandèmia, i el que semblava que seria un caos justificat per la incertesa de la COVID, ha estat, contra pronòstic, un molt bon curs majoritàriament presencial, ben organitzat, adaptat, àgil i flexible, que ens ha conduït a aquest final exitós. ENHORABONA!
A continuació, us posem algunes de les informacions de caràcter general de cara al proper curs:

CALENDARI ESCOLAR:
Iniciarem el curs el dilluns dia 13 de setembre.
Tots aquells alumnes que ho desitgin, podran fer ús del menjador des del primer dia, dilluns dia 13 de setembre.
Els dies de lliure disposició pel proper curs seran el dimarts 7 de desembre, el dilluns 28 de febrer i el divendres 3 de juny.
El Consell escolar, reunit el dilluns dia 21 de juny, ha aprovat la jornada continuada pels cursos d’ESO des del dilluns dia 6 de juny de 2022.

MESURES SANITÀRIES:
Segurament les mesures sanitàries pel proper curs 2021-22 seran similars a les d’aquest curs que finalitzem com ara utilització de les diferents portes d’accés, talls dels carrers, mascaretes,… De totes maneres, a finals d’agost-inicis de setembre rebreu una nova circular amb la concreció d’aquestes mesures. Ens esperem a compartir-les perquè som conscients que pot haver molts canvis en aquest parèntesi estival i de descans. Així no donarem informacions contradictòries.

UNIFORMES:
De P3 fins a 6è d’EP duran el xandall de l’escola durant el mes de setembre, i l’uniforme el portaran a partir del’1 d’octubre. 1r i 2n d’ESO podran anar amb roba de carrer recordant que és una escola i han de venir vestits de forma adequada. L’uniforme el portaran a partir del dia 1 d’octubre.
La venda d’uniformes es realitzarà per comanda online, no hi haurà “botiga” al setembre, sinó que es farà tot enviant la comanda al correu d’administració: mmccbcn@concepcionistas.es

LLIBRES DE TEXT: 
Els llibres d’Infantil (P3, P4 i P5) es paguen durant el mes de juliol mitjançant transferència bancària al número de compte que teniu a la circular que està al web de l’escola i s’entregaran als alumnes a l’inici de curs.
Les famílies de 1r EP a 4t EP poden fer la reserva del llibres de text directament a El Corte Inglés a la següent adreça facilitant nom, cognom, núm. telèfon i adreça electrònica de la família. El Corte Inglés us enviarà un correu de confirmació de la reserva i quan tinguin el lot complert us avisaran mitjançant sms i/o correu electrònic per la seva recollida:

reservalibrostexto_10002_pza.cataluna@elcorteingles.es

Els llibres d’EntusiasMat de 1r a 4t EP es paguen durant el mes de juliol mitjançant transferència bancària al número de compte que teniu a la circular que està al web de l’escola i s’entregaran als alumnes a l’inici de curs. Pel que fa als llibres de lectura de 1r i 2n de Primària cal seguir el mateix procediment.
Recordeu que de 5è d’EP a 4t d’ESO no s’han de comprar llibres de text, ja que utilitzaran l’iPad com a eina de treball i els llibres estan socialitzats a les classes.
El llistat de llibres de text i material que correspon a cada curs, el podreu consultar al web de l’escola.

Apreciadas familias,
Tal como hemos ido comentando en las últimas circulares, queremos reiterar nuestro agradecimiento y nuestra felicitación por la conducta ejemplar, madura, exitosa, que habéis demostrado toda la comunidad educativa. Ha estado ya el segundo curso vivido en pandemia, y lo que parecía que sería un caos justificado
por la incertidumbre de la COVID, ha estado, contra pronóstico, un muy buen curso mayoritariamente presencial, bien organizado, adaptado, ágil y flexible, que nos ha llevado a este final tan exitoso. ¡FELICIDADES!

A continuación, os presentamos algunas informaciones de carácter general para el próximo curso:

CALENDARIO ESCOLAR:
Iniciaremos el curso el lunes día 13 de septiembre. Todos los alumnos que lo deseen, podrán hacer uso del comedor desde el primer día, lunes 13 de septiembre. Los días de libre disposición para el próximo curso serán el martes 7 de diciembre, el lunes 28 de febrero y el viernes 3 de junio. El Consejo escolar, reunido el lunes día 21 de junio, ha aprobado la jornada continuada para los cursos de ESO desde el lunes día 6 de junio de 2022.

MEDIDAS SANITARIAS:
Seguramente las medidas sanitarias para el próximo curso 2021-2022 serán similares a las de este curso que hemos finalizado en lo que se refiere al uso de las diferentes puertas de acceso, cortes de la calle, mascarillas…No obstante, a finales del mes de agosto-inicio de septiembre recibiréis una nueva circular con la concreción de las medidas. Nos esperamos a compartirlas porque somos conscientes que pueden haber cambios durante el período estival y de descanso. Así, evitamos dar informaciones contradictorias.

UNIFORMES:
De P3 a 6o de EP llevarán el chándal del colegio durante el mes de septiembre, y el uniforme a partir del día 1 de octubre. 1o y 2o de ESO podrán venir vestidos con ropa de calle recordando que es una escuela y han de venir vestidos de forma adecuada.
El uniforme se llevará a partir del día 1 de octubre.
La venta de los uniformes se realizará online, no habrá la “tienda” en septiembre. Se hará enviando la demanda al siguiente correo:

mmccbcn@concepcionistas.es

LIBROS DE TEXTO:
Los libros de Educación Infantil (P3, P4 i P5) se pagan durante el mes de julio por medio de la transferencia bancaria al número de cuenta que tenéis en la circular que está en la página web del colegio y se entregarán a los alumnos el mes de septiembre.
Las familias de 1o EP a 4o EP pueden hacer la reserva de libros de texto directamente a El Corte Inglés a la siguiente dirección facilitando nombre, apellido, número de teléfono y correo electrónico de la familia. El Corte Inglés enviará un correo de confirmación de la reserva y cuando disponga del lote completo de libros os avisarán mediante un sms y/o correo electrónico para su recogida:

reservalibrostexto_10002_pza.cataluna@elcorteingles.es

Los libros de EntusiasMat de 1o a 4o EP se pagan durante el mes de julio por medio de la transferencia bancaria al número de cuenta que tenéis en la circular que está en la página web del colegio y se entregarán a los alumnos el mes de septiembre. Respecto a los libros de texto de 1o y 2o de primaria se seguirá el mismo procedimiento.
Recordar que de 5o de primaria a 4o de ESO no han de comprar libros de texto, ya que utilizaran iPad como herramienta de trabajo y los libros están socializados en las aulas.
El listado de libros de texto y de material que corresponde a cada curso, lo podéis consultar en la página web del colegio.

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

BATXILLERAT