Batxillerat
Primer dia 13 de setembre:
Farem l’entrada a les 12.00 h pel C/ de Sant Magí (C) on els acolliran els tutors i professorat al pati. El primer dia es farà la presentació de curs i marxaran a casa per l’Av. General Mitre (D).

Per la resta del curs:
Farem l’entrada a les 7.50 h (fins a les 8.00 h) per Av. General Mitre (D) i pujaran directament a les classes. La sortida del migdia serà a les 14.20h per Av. General Mitre (D).
Per últim, informar-vos que la reunió inicial de curs per famílies de 1r i 2n de BATXILLERAT, on el/la tutor/a us explicarà el funcionament del curs, serà el dijous 9 de setembre a les 19h. En un inici serà online i, si finalment pot ser presencial perquè les mesures sanitàries ens ho permeten, es comunicarà quan rebeu la convocatòria.
* Aquesta organització pot variar en funció de l’evolució de la pandèmia. Al setembre us la confirmarem.


Us recordem que hi ha convocatòria d’exàmens extraordinaris de setembre pels alumnes de 1r de Batxillerat que hagin suspès alguna assignatura. L’assistència és obligatòria. Es realitzaran els dies 1, 2 i 3 de setembre segons el calendari que s’adjunta a continuació. L’entrega de les notes es farà via telemàtica el dimarts dia 8 de setembre.
CALENDARI DE PROVES EXTRAORDINÀRIES PER 1r DE BATXILLERAT – setembre 2021 (aules de batxillerat)

Finalment, desitjar-vos a tots, pares i alumnes, un BON ESTIU: que sigui moment de trobada familiar i merescut descans.
Us agraïm la vostra confiança en el projecte educatiu concepcionista.
Una cordial salutació,
La Direcció.

Bachillerato
Primer día 13 de septiembre:
Haremos la entrada a las 12.00 h por C/ de Sant Magí (C) donde los acogerán los tutores y los respectivos profesores en el patio. El primer día se hará la presentación del curso y se marcharán a casa por la Av. General Mitre (D).
Para el resto del curso:
Haremos la entrada a las 7.50 h (hasta las 8.00 h) por Av. General Mitre (D) y subirán directamente a las clases. La salida del mediodía será a las 14.20h por Av. General Mitre (D).

La reunión inicial de curso para las familias de 1o y 2o de BACHILLERATO donde el/la tutor/a os explicará el funcionamiento del curso, será el jueves 9 de septiembre a las 19.00h. En un inicio serán online y, si finalmente pueden ser presenciales porque las medidas sanitarias nos lo permiten, se comunicará cuando recibáis la
convocatoria.
*Esta organización puede variar en función de la evolución de la pandemia. En septiembre os la confirmaremos.

Os recordamos que hay convocatoria de exámenes extraordinarios de septiembre para los alumnos de 1o de bachillerato que han suspendido alguna asignatura. La asistencia es obligatoria. Se realizarán los días 1,2 y 3 de septiembre según el calendario que se adjunta a continuación. La entrega de las notas se hará vía telemáticael miércoles día 8 de septiembre.

CALENDARIO DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE 1º DE BACHILLERATO septiembre 2021 (aulas de bachillerato)

Finalmente, desearos a todos, padres y alumnos, un BUEN VERANO: que sea momento de encuentro familiar y merecido descanso.
Os agradecemos vuestra confianza en el proyecto educativo concepcionistas.
Un cordial saludo,

La Dirección