LLIBRES DE TEXT INF 4 ANYS        Import Total: 91.40€

ASSIGNATURATÍTOLPREU
MATEMÀTIQUESProjecte Entusiasmat29.90€
LLENGUACric-Crac (Ed. Cruïlla)42€
RELIGIÓDe la mà d’un romà (Ed. Baula)

Junts som millors (Ed. Baula)

19,50€

“El llibres d’Infantil” es paguen, en el mes de juliol, mitjançant transferència bancària al compte corrent del Banc Santander ES71-0049-5715-5125-1614-5961 (indicant nom de l’alumne i curs). 

IMPORT TOTAL: 91.40