LLIBRES DE TEXT INF 3 ANYS          Import Total: 66.90€

ASSIGNATURA

TÍTOL

PREU

MATEMÀTIQUES

Projecte Entusiasmat

29.90€

LLENGUA

Cric-Crac (Ed. Cruïlla)

27€

RELIGIÓ

Coses de Germans (Ed. Baula)

10€

“El llibres d’Infantil” es paguen, en el mes de juliol, mitjançant transferència bancària al compte corrent del Banc Santander ES71-0049-5715-5125-1614-5961 (indicant nom de l’alumne i curs). 

IMPORT TOTAL: 66.90€