La venda d’uniformes es realitzarà per comanda online, no hi haurà “botiga” al setembre, sinó que es farà tot enviant la comanda al correu d’administració: mmccbcn@concepcionistas.es.

INFANTIL

—————
P3
Les entrades i sortides seran per Plaça de la Torre (A)
El dijous dia 10 de setembre: Adaptació P3
Per poder fer l’adaptació còmoda per tots i tenint en compte les mesures sanitàries del moment, organitzarem dues franges horàries. El primer grup vindrà de 9.30 h a 11.00 h i el segon grup d’ 11.30h a 13.00 h. Us comunicarem els primers dies de setembre en quina franja horària haureu de venir.
Primer dia 13 de setembre:
Farem l’entrada a les 9.00 h per Plaça de la Torre (A) i les famílies acompanyaran els seus fills i filles a classe, sempre que les mesures sanitàries ho permetin. La sortida serà a les 12.50 h per Plaça de la Torre (A) avisantlos pel micro-megafonia. A les 14.50 h entraran per Plaça de la Torre (A) i sortiran a les 16.45 h per Plaça de la
Torre (A).
Per la resta del curs:
Farem l’entrada a les 8.50 h per Plaça de la Torre (A) i les famílies acompanyaran els seus fills i filles a la classe sempre que les mesures sanitàries COVID ho permetin. La sortida de les 12.50 h serà per Plaça de la Torre (A) avisant-los pel micro-megafonia. A les 14.50 h entraran per Plaça de la Torre (A) i sortiran a les 16.45 h per
Plaça de la Torre (A).

La reunió inicial de curs per famílies de P3, on el/la tutor/a us explicarà el funcionament del curs, serà el dilluns 6 de setembre a les 18h. En un inici serà online i, si finalment pot ser presencial perquè les mesures sanitàries ens ho permeten, es comunicarà quan rebeu la convocatòria.
*Aquesta organització pot variar en funció de l’evolució de la pandèmia. Al setembre us la confirmarem.

————–
P4 i P5
Primer dia 13 de setembre:
Farem l’entrada a les 9.00 h per Plaça de la Torre (A) . La sortida serà a les 12.50 h per Plaça de la Torre (A) avisant-los pel micro-megafonia. A les 14.50 h entraran per Plaça de la Torre (A) i sortiran a les 16.45 h per Plaça de la Torre (A).
Per la resta del curs:
Farem l’entrada a les 8.50 h per Plaça de la Torre (A). La sortida de les 12.50 h serà per Plaça de la Torre (A) avisant-los pel micro-megafonia. A les 14.50 h entraran per Plaça de la Torre (A) i sortiran a les 16.45 h pel Plaça de la Torre (A).
La reunió inicial de curs per famílies de P4, on el/la tutor/a us explicarà el funcionament del curs, serà el dilluns 6 de setembre a les 18.30h. Per les famílies de P5 serà el dilluns 6 de setembre a les 19.00 h. En un inici seran online i, si finalment poden ser presencials perquè les mesures sanitàries ens ho permeten, es comunicarà quan rebeu la convocatòria.
* Aquesta organització pot variar en funció de l’evolució de la pandèmia. Al setembre us la confirmarem

INFANTIL

——-
P3
Las entradas y salidas serán por Plaça de la Torre (A)
El jueves día 10 de septiembre: Adaptación P3
Para poder hacer una adaptación cómoda para todos y teniendo en cuenta las medidas sanitarias del momento, organizaremos dos horarios diferentes. El primer grupo vendrá de 9.30 h a 11.00 h y el segundo de 11.30h a 13.00 h. Os comunicaremos los primeros días de septiembre el horario que debéis venir.
Primer día 13 de septiembre:
Haremos la entrada a las 9.00 h por Plaça de la Torre (A) y las familias acompañarán a sus hijos/as a la clase, siempre que las medidas sanitarias lo permitan. La salida será a las 12.50 h por Plaça de la Torre (A) avisando
por el migro-megafonía. A las 14.50 h entrarán por Plaça de la Torre (A) y saldrán a las 16.45 h por Plaça de la Torre (A).
Para el resto del curso:
Haremos la entrada a las 8.50 h por Plaça de la Torre (A) y las familias acompañarán a sus hijos/as a la clase siempre que las medidas sanitarias lo permitan. La salida de las 12.50 h será por Plaça de la Torre (A) avisando por el micro-megafonía. A las 14.50 h entrarán por Plaça de la Torre (A) y saldrán a las 16.45 h por Plaça de la
Torre (A).

La reunión inicial de curso para las familias de P3, donde el/la tutor/a os explicará el funcionamiento del curso,
será el lunes 6 de septiembre a las 18.00h En un inicio será online y, si finalmente puede ser presencial porque las medidas sanitarias nos lo permiten, se comunicará cuando recibáis la convocatoria.
*Esta organización puede variar en función de la evolución de la pandemia. En septiembre os la confirmaremos.

————
P4 y P5
Primer día 13 de septiembre:
Haremos la entrada a las 9.00 h por Plaça de la Torre (A). La salida será a las 12.50 h por Plaça de la Torre (A) avisando por el micro-megafonía. A las 14.50 h entrarán por Plaça de la Torre (A) y saldrán a las 16.45 h por Plaça de la Torre (A).
Para el resto del curso:
Haremos la entrada a las 8.50 h por Plaça de la Torre (A). La salida de las 12.50 h será por Plaça de la Torre (A) avisando por el micro-megafonía. A las 14.50 h entrarán por Plaça de la Torre (A) y saldrán a las 16.45 h por Plaça de la Torre (A).
La reunión inicial de curso para las familias de P4, donde el/la tutor/a os explicará el funcionamiento del curso, será el lunes 6 de septiembre a las 18.30h. Para las familias de P5 será el lunes 6 de septiembre a las 19.00h.
En un inicio serán online y, si finalmente pueden ser presenciales porque las medidas sanitarias nos lo permiten, se comunicará cuando recibáis la convocatoria.
*Esta organización puede variar en función de la evolución de la pandemia. En septiembre os la confirmaremos.

Infantil 3 anys

Infantil 4 anys

Infantil 5 anys