HORARI ESCOLAR

DILLUNS A DIVENDRES:

MATÍ: 9:00 H A 13:00 H

TARDA: 15:00 H A 17:00 H

 

NORMES DE CONVIVÈNCIA 

UNIFORME:

 • Cal dur-lo net i complert.

 • Les peces d’abric i complements han de ser de color blau o blanc;  tot marcat amb el nom i una beta per penjar-les.

BATA:

 • Es obligatòria i forma part de l’uniforme fins a 5è de primària.

 • Cal que estigui neta i polida.

 • Ha d’estar marcada i ha de dur beta per penjar-la.

És important que tots els divendres la portin a casa per rentar-la, cosir-la… .

AGENDA ESCOLAR:

 • S’utlitzarà:

  • per fer el seguiment de les activitats i deures

  • per justificar les absències i/o els retards

  • com mitjà de comunicació entre pares /mares tutors

SORTIDES:

Només podran sortir del col·legi els alumnes que porten la corresponent autorització..

Les sortides i excursions són molt importants pels nens/es. És bo que es perdi la por i deixin participar el nen a les activitats que es fan fora de l’aula. Si no porten el permís de la sortida però no ens poden endur cap nen fora de l’escola. Si hi ha alguna sortida que  no autoritzeu cal comunicar-ho al tutor/a en l´’agenda.

MENJADOR:

Els alumnes que necessitin fer dieta hauran d’avisar a porteria abans de les 9:00 h. Aquells alumnes que pateixen d’al·lèrgies alimentàries hauran de portar un certificat mèdic per informar al cuiner.

MEDICAMENTS:

El professorat no podrà subministrar cap tipus de medicament si no ve amb l’autorització dels pares i la recepta del metge.

ENTRADES I SORTIDES:

Els alumnes entraran i sortiran pel carrer de la Torre. Els alumnes amb germans sortiran per l porta que vagi millor per tots.

MÒBILS I APARELLS ELECTRÒNICS:

No se’n pot fer ús al recinte escolar.

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA:

Les faltes de respecte als professors, als companys o a altres membres del personal del centre es notificaran als pares. Cal  mantenir netes i endreçades les aules. És important tenir respecte pel material propi i pel col·lectiu. L’acumulació de notes a l’agenda o faltes molt greus es penalitzarà mitjançant un comunicat (amonestació per escrit). L’alumne rebrà una sanció per part de la comissió de convivència.

Cal  mantenir netes i endreçades les aules. És important tenir respecte pel material propi i pel col·lectiu.

PUNTUALITAT:

Es prega puntualitat. És un hàbit  que han d’adquirir de petits i necessiten  la vostra ajuda.