INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

Fem la transmissió de continguts a través de les intel·ligències múltiples que té cadascú per tal que els nostres alumnes es sentin segurs i motivats davant dels nostres aprenentatges.

EDUCACIÓ EMOCIONAL

Oferim un projecte sòlid basat en les cinc emocions naturals on els infants siguin capaços d’expressar en tot moment les seves pròpies emocions i respectar les dels altres.

PROJECTES DE TREBALL

Treballem la descoberta de l’entorn per mitjà de projectes. Partim dels interessos propis dels infants i fomentem l’aprenentatge cooperatiu entre ells.

LECTOESCRIPTURA

El nostre procès lectoescriptor es centra en la barreja dels mètodes global i analític per poder portar a terme una correcta adquisició tan del só com de les grafies treballades.

ENTUSIASMAT

És un projecte basat en les intel·ligències múltiples on es treballa de manera més manipulativa els diferents continguts matemàtics: numeració, raonament lògic, geometria, orientació espacial, percepció visual i mesura.

BRAIN GYM

És un conjunt d’exercicis que tenen com a objectiu estimular i desenvolupar capacitats cerebrals creant així connexions entre el cervell i el cos a través del moviment. Aconseguint l’harmonia entre aspectes emocionals, físics i mentals.

I ENCARA MÉS!

A tota l’etapa d’infantil fem sortides, excursions, festival musical, i colònies des de fa molts anys. D’aquesta manera es crea una cohesió grupal i fa que el nostre alumnat aprengui de manera més lúdica a diferents espais fora de l’escola.