Endavant, sempre endavant!

Gabinet Psicopedagògic

/Gabinet Psicopedagògic
Gabinet Psicopedagògic 2017-12-04T15:49:28+00:00

La responsable del Gabinet d’orientació psicopedagògica és:

– Elisabet Anoro (E-mail: eanoro@iconcepcionistas.es).

Forma part de la Comissió d’Atenció a la Diversitat del Centre, assessorant-la i coneixent, pels tutors i professors que imparteixen reforços, la situació dels alumnes amb dificultats o amb sobredotació del centre. Està en permanent contacte amb l’Administració (l’EAP, Consorci,..) i la direcció del centre.

Translate