Endavant, sempre endavant!

//Sóc expert! O com treballar cooperativament a la Secundària.

Sóc expert! O com treballar cooperativament a la Secundària.

“SÓC EXPERT”. Aquesta ha estat la frase que més hem escoltat entre els alumnes de 2n d’ESO  al llarg del mes de novembre. Des de la matèria d’Història, hem treballat Al-Àndalus, territori de la Península Ibèrica que va estar sota el domini musulmà entre els anys 711 i 1492,  per mitjà d’una tècnica d’aprenentatge cooperatiu anomenada grup d’experts.

Tot començà visualitzant uns vídeos  que proporcionaven força informació i al mateix temps permetien unificar els coneixements que els alumnes tenien sobre el tema a tractar. Després d’explicar les pautes del treball que havien de realitzar i com s’avaluaria , ens vam posar a treballar!

El primer que vam fer va ser subdividir la classe  en grups ( grups base ), seguidament els membres d’aquest grup es van repartir les tasques /o l’aspecte a treballar i segons aquest,  es van agrupar amb d’altres companys per treballar el mateix aspecte escollit amb profunditat ( grup d’experts).

Un cop els alumnes  van investigar sobre el tema,  es van informar i van poder compartir la seva informació amb el grup d’experts, cadascun d’ells va elaborar un mapa conceptual amb les característiques més rellevants que havien acordat i amb les imatges més enriquidores que resumien les paraules clau que resumien el que volien transmetre.

Un cop  acabat el mapa conceptual, l’alumne tornà al seu grup d’origen i aportà a la resta  allò que havia fet i el que ha après en el seu grup d’experts. Al mateix temps, l’expert havia d’assegurar-se que la resta del grup ho havia entès perfectament i els hi va preparar unes activitats lúdiques ( sopes de lletres, mots encreuats, una imatge per pensar) als seus companys que confirmarien la seva comprensió.

.

Tot seguit, el grup base havia de realitzar un producte final, en aquest cas , amb la suma de tots els mapes conceptuals, havia de crear-ne un de sol i preparar una exposició oral pels alumnes de l’altra curs. Aquesta podia anar acompanyada d’un suport visual, que cada grup decidia.

,

Amb aquesta  metodologia l’alumne ha estat el responsable  d’ensenyar als seus companys  i s’han creat a l’aula situacions d’aprenentatge entre iguals  i situacions d’interdependència mútua entre ells molt positives, ja que cadascú necessita allò que l’altre ha fet.

.

I per últim, arribà el moment d’avaluar el treball!

Entenent l’avaluació com una eina més del procés d’aprenentatge de l’alumne, es té en compte el producte final i al mateix temps el procés, les dinàmiques de treball que s’han creat i el paper que ha fet cada alumne. Mitjançant diversos instruments, s’avalua i es coavalua el treball realitzat.

El que del cert podem assegurar és que ens hem fet uns experts en l’art andalusí, sabem com era la societat i l’economia de l’època, com van ser les conquestes…  Si ens voleu preguntar alguna cosa…feu-ho i ho comprovareu.!

Article realitzat per la Marta Valladares, professora i tutora del 2n de l’ESO A

2018-01-10T06:47:59+00:00 7 gener 2018|Secundària|

About the Author:

Translate