Carregant Esdeveniments
Aquest esdeveniment ja ha passat.

Iniciarem el curs el dilluns dia 13 de setembre.
Tots aquells alumnes que ho desitgin, podran fer ús del menjador des del primer dia, dilluns dia 13 de setembre.

http://barcelona.concepcionistas.es/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot_20210705_125420.jpg

 

 

INFANTIL

—————
P3
Les entrades i sortides seran per Plaça de la Torre (A)
El dijous dia 10 de setembre: Adaptació P3
Per poder fer l’adaptació còmoda per tots i tenint en compte les mesures sanitàries del moment, organitzarem dues franges horàries. El primer grup vindrà de 9.30 h a 11.00 h i el segon grup d’ 11.30h a 13.00 h. Us comunicarem els primers dies de setembre en quina franja horària haureu de venir.
Primer dia 13 de setembre:
Farem l’entrada a les 9.00 h per Plaça de la Torre (A) i les famílies acompanyaran els seus fills i filles a classe, sempre que les mesures sanitàries ho permetin. La sortida serà a les 12.50 h per Plaça de la Torre (A) avisantlos pel micro-megafonia. A les 14.50 h entraran per Plaça de la Torre (A) i sortiran a les 16.45 h per Plaça de la
Torre (A).
Per la resta del curs:
Farem l’entrada a les 8.50 h per Plaça de la Torre (A) i les famílies acompanyaran els seus fills i filles a la classe sempre que les mesures sanitàries COVID ho permetin. La sortida de les 12.50 h serà per Plaça de la Torre (A) avisant-los pel micro-megafonia. A les 14.50 h entraran per Plaça de la Torre (A) i sortiran a les 16.45 h per
Plaça de la Torre (A).

La reunió inicial de curs per famílies de P3, on el/la tutor/a us explicarà el funcionament del curs, serà el dilluns 6 de setembre a les 18h. En un inici serà online i, si finalment pot ser presencial perquè les mesures sanitàries ens ho permeten, es comunicarà quan rebeu la convocatòria.
*Aquesta organització pot variar en funció de l’evolució de la pandèmia. Al setembre us la confirmarem.

————–
P4 i P5
Primer dia 13 de setembre:
Farem l’entrada a les 9.00 h per Plaça de la Torre (A) . La sortida serà a les 12.50 h per Plaça de la Torre (A) avisant-los pel micro-megafonia. A les 14.50 h entraran per Plaça de la Torre (A) i sortiran a les 16.45 h per Plaça de la Torre (A).
Per la resta del curs:
Farem l’entrada a les 8.50 h per Plaça de la Torre (A). La sortida de les 12.50 h serà per Plaça de la Torre (A) avisant-los pel micro-megafonia. A les 14.50 h entraran per Plaça de la Torre (A) i sortiran a les 16.45 h pel Plaça de la Torre (A).
La reunió inicial de curs per famílies de P4, on el/la tutor/a us explicarà el funcionament del curs, serà el dilluns 6 de setembre a les 18.30h. Per les famílies de P5 serà el dilluns 6 de setembre a les 19.00 h. En un inici seran online i, si finalment poden ser presencials perquè les mesures sanitàries ens ho permeten, es comunicarà quan rebeu la convocatòria.
* Aquesta organització pot variar en funció de l’evolució de la pandèmia. Al setembre us la confirmarem.

PRIMÀRIA

——————

1r i 2n d’EP
Primer dia 13 de setembre:
Farem l’entrada a les 9.00 h pel C/ Sant Magí (C). La sortida del migdia serà a les 12.55 h pel carrer de la Torre (B) avisant-los pel micro-megafonia. A les 14.50 h entraran pel carrer de la Torre (B) i sortiran a les 16.50 h pel
C/ de la Torre (B) després d’haver-los avisat pel micro-megafonia com habitualment.
Per la resta del curs:
Les entrades i les sortides seran sempre pel C/ de la Torre (B).
Farem l’entrada a les 8.50 h 2n Primària i a les 8.55 h 1r Primària pel carrer de la Torre (B) pujant directament a les classes. La sortida del migdia serà a les 12.50 h pel C/ de la Torre (B) avisant-los pel micro-megafonia. A
les 14.50 h entraran pel carrer de la Torre (B) i sortiran a les 16.50 h pel C/ de la Torre (B),després d’avisar-los pel micro-megafonia.
La reunió inicial de curs per famílies de 1r EP, on el/la tutor/a us explicarà el funcionament del curs, serà el dimarts 7 de setembre a les 18.00h. Per les famílies de 2n EP serà el dimarts 7 de setembre a les 18.30 h. En
un inici serà online i, si finalment pot ser presencial perquè les mesures sanitàries ens ho permeten, es comunicarà quan rebeu la convocatòria.
* Aquesta organització pot variar en funció de l’evolució de la pandèmia. Al setembre us la confirmarem.

————————-
3r i 4t d’EP
Primer dia 13 de setembre:
Farem l’entrada a les 8.55 h pel C/ de Sant Magí (C) on els acolliran els tutors i professorat al pati. La sortida del migdia serà a les 12.55 h pel C/ de la Torre (B) (sense micro-megafonia). A les 14.50 h entraran pel C/ de la Torre (B) i sortiran a les 16.50 h pel C/ de Sant Magí (C).
Per la resta del curs:
Farem l’entrada a les 8.50 h pel C/ de Sant Magí (C) on s’esperaran al pati a la zona assignada i pujaran amb els professors pertinents. La sortida del migdia serà a les 12.55 h pel C/ de la Torre (B). A les 14.50 h entraran pel C/ de la Torre (B) i sortiran pel C/ de Sant Magí (C) a les 16.50 h.
La reunió inicial de curs per famílies de 3r EP, on el/la tutor/a us explicarà el funcionament del curs, serà el dimarts 7 de setembre a les 19h. Per les famílies de 4t EP serà el dimecres 8 de setembre a les 18h. En un inici serà online i, si finalment pot ser presencial perquè les mesures sanitàries ens ho permeten, es comunicarà
quan rebeu la convocatòria.
* Aquesta organització pot variar en funció de l’evolució de la pandèmia. Al setembre us la confirmarem.

—————–
5è i 6è d’EP
Primer dia 13 de setembre:
Farem l’entrada a les 8.50 h pel C/ de Sant Magí (C) on els acolliran els tutors i professorat al pati. La sortida del migdia serà a les 12.50 h pel C/ de la Torre (B) (sense micro-megafonia). A les 14.50 h entraran pel C/ de la Torre(B) i sortiran a les 16.50 h pel C/ de Sant Magí (C).

Per la resta del curs:
Farem l’entrada a les 8.50 h pel C/ de Sant Magí (C) on s’esperaran al pati a la zona assignada i pujaran amb els professors pertinents. La sortida del migdia serà a les 12.55 h pel C/ de la Torre (B). A les 14.50 h entraran pel C/ de la Torre (B) i sortiran pel C/ de Sant Magí (C) a les 16.50 h.
La reunió inicial de curs per famílies de 5è EP, on el/la tutor/a us explicarà el funcionament del curs, serà el dimecres 8 de setembre a les 18.30h. Per les famílies de 6è EP serà el dimecres 8 de setembre a les 19h. En un inici serà online i, si finalment pot ser presencial perquè les mesures sanitàries ens ho permeten, es comunicarà quan rebeu la convocatòria.
* Aquesta organització pot variar en funció de l’evolució de la pandèmia. Al setembre us la confirmarem.

ESO

——————–
1r i 2n d’ESO
Primer dia 13 de setembre:
Farem l’entrada a les 11.00 h pel C/ de Sant Magí (C) on els acolliran els tutors i professorat al pati. La sortida del migdia serà a les 13.20h per Plaça de la Torre (A) esglaonadament. A les 14.50 h entraran per Av. General Mitre (D) i sortiran a les 17.00 h també per Av. General Mitre (D). (Aquest any, des del primer dia hi haurà
classe a la tarda).
Per la resta del curs:
Farem l’entrada a les 7.50 h (fins a les 8.00 h) pel C/ de Sant Magí (C) i pujaran directament a les classes. La sortida del migdia serà a les 13.20h (excepte els dimecres, que ho fan a les 14.20 h) per Plaça de la Torre (A) esglaonadament. A les 14.50 h entraran per Av. General Mitre (D) i sortiran a les 17.00 h també per Av. General Mitre (D).
Per últim, informar-vos que la reunió inicial de curs per famílies de 1r ESO, on el/la tutor/a us explicarà el funcionament del curs, serà el dilluns 6 de setembre a les 19.30h. Per les famílies de 2n ESO serà el dimarts 7
de setembre a les 19.30h. En un inici seran online i, si finalment poden ser presencials perquè les mesures sanitàries ens ho permeten, es comunicarà quan rebeu la convocatòria.
* Aquesta organització pot variar en funció de l’evolució de la pandèmia. Al setembre us la confirmarem.

——————-
3r i 4t d’ESO
Primer dia 13 de setembre:
Farem l’entrada a les 11.30 h pel C/ de Sant Magí (C) on els acolliran els tutors i professorat al pati. La sortida del migdia serà a les 13.20h per Plaça de la Torre (A) esglaonadament. A les 14.50 h entraran per Av. General Mitre (D) i sortiran a les 17.00 h també per Av. General Mitre (D). (Aquest any també, des del primer dia hi
haurà classe a la tarda).
Per la resta del curs:
Farem l’entrada a les 7.50 h (fins a les 8.00 h.) pel C/ de Sant Magí (C) i pujaran directament a les classes. La sortida del migdia serà a les 13.20 h (excepte els dimecres, que ho fan a les 14.20 h) per Plaça de la Torre (A) esglaonadament. A les 14.50 h entraran per Av. General Mitre (D) i sortiran a les 17.00 h també per Av. General Mitre (D).
Per últim, informar-vos que la reunió inicial de curs per famílies de 3r ESO, on el/la tutor/a us explicarà el funcionament del curs, serà el dimecres 8 de setembre a les 19.30h. Per les famílies de 4t ESO serà el dijous 9 de setembre a les 18h. En un inici serà online i, si finalment pot ser presencial perquè les mesures sanitàries ens ho permeten, es comunicarà quan rebeu la convocatòria.
* Aquesta organització pot variar en funció de l’evolució de la pandèmia. Al setembre us la confirmarem.

Batxillerat
Primer dia 13 de setembre:
Farem l’entrada a les 12.00 h pel C/ de Sant Magí (C) on els acolliran els tutors i professorat al pati. El primer dia es farà la presentació de curs i marxaran a casa per l’Av. General Mitre (D).

Per la resta del curs:
Farem l’entrada a les 7.50 h (fins a les 8.00 h) per Av. General Mitre (D) i pujaran directament a les classes. La sortida del migdia serà a les 14.20h per Av. General Mitre (D).
Per últim, informar-vos que la reunió inicial de curs per famílies de 1r i 2n de BATXILLERAT, on el/la tutor/a us explicarà el funcionament del curs, serà el dijous 9 de setembre a les 19h. En un inici serà online i, si finalment pot ser presencial perquè les mesures sanitàries ens ho permeten, es comunicarà quan rebeu la convocatòria.
* Aquesta organització pot variar en funció de l’evolució de la pandèmia. Al setembre us la confirmarem.