L’Educació Musical promou a l’alumnat desenvolupar-se a nivell sensitiu, emocional, motriu i rítmic, treballant: 

L’escolta

El treball en equip cooperatiu i col·laboratiu

La creativitat

La concentració i memorització

L’expressió

La capacitat cognitiva

Des de la nostra escola, aquest curs, potenciarem l’educació musical a través del projecte SOM MÚSICS que començaran els nens i nenes del cicle inicial. 

Es donarà importància a les representacions de concerts en viu on l’alumnat pugui expressar i compartir les seves vivències musicals davant d’un públic. En aquest espai  compartirem amb vosaltres tots els projectes que els vostres fills i filles duguin a terme.