Cal portar a terme activitats culturals al centre escolar?

Què entenem per cultura quan parlem dels nostres alumnes?

Des de l’Espai Cultural-Biblioteca apostem per apropar  a l’alumnat tot alló que pugui crear un bagatge cultural ampli i enriquidor . La música, l’art, els llibres , les experiències de vida i el desenvolupament  d’una cultura de la sensibilitat que pugui servir per allunyar la cultura de la violència i de la immediatesa.  La cultura en general, amb tot el seu pes positiu, ha de servir perquè els nens i joves entenguin la seva vida com un relat que es  va construint amb aportacions d’experiències no sempre  materialistes, sinó de creixement intel·lectual i personal ampli i satisfactori.

L’Espai Cultural-Biblioteca aposta per fomentar  i transmetre als nostres alumnes una sèrie d’activitats per tal d’oferir-los una base cultural sòlida, perquè resulta paradoxal comprovar com les criatures d’avui, que viuen immerses en la immediatesa que els proporciona internet, i a interpretar les seves emocions amb les  que sense límits es fa cada vegada més present a la nostra societat.

Intenta lluitar contra la rapidesa i l’estimulació constant de la societat competitiva.

Aquesta vegada l’espai cultural ha rebut la proposta de la Marta Muñoz que ha interpretat al piano cançons del musicals més coneguts per als grups de 1r de Primària. Mireu les cares dels espectadors! Algunes noies movien les mans com davant d’un piano virtual. Moltes gràcies Marta i Rubén.

No creieu que val la pena potenciar totes les expressions culturals que poguem?