El dijous 14 de març vam celebrar el dia π. Pel matí vam començar amb jocs matemàtics amb els diferents grups-classe i desprès del pati vam fer AMBIENTS MATEMÀTICS formant grups heterogenis (barrejant tot l’ alumnat d’ Infantil).
Durant aquest dia s’ ofereixen a l’ alumnat diferents materials perquè els nens puguin desenvolupar les seves habilitats logico-matemàtiques i de llenguatge matemàtic tot passant per aquests tres ambients:
– AMBIENT DE GEOMETRIA I MESURA
– AMBIENT DE PERCEPCIÓ VISUAL
– AMBIENT CREATIU (Construcció de mandales amb diferents materials).
I per la tarda vam fer un dibuix matemàtic pel concurs de l’ ABEAM (Associació de Barcelona per a l’ Estudi i l’ Aprenentatge de les Matemàtiques).

π