Un any més realitzem a l’escola el Concert de Santa Cecília. Alumnes de Secundària presenten composicions amb instrument o corporalment. L’escola Concepcionista vol potenciar la música des de moltes vessants com són les audicions a espais públics, concerts o projectes nous com Som Músics

Contestant les preguntes perquè i per a què els nens han d’aprendre música, es pot afirmar que s’ha trobat la propera relació de la música amb altres competències intel·lectuals, el que permet concloure que com més aviat s’estableixi un contacte seriós amb la música, més oportunitat es té de que, per mitjà la seva pràctica, s’enforteixin altres dimensions de l’ésser humà. Una bona orientació en el procés d’ensenyament-aprenentatge (a primerenca edat) de la música contribueix a millorar:

· Capacitat d’escolta, capacitat de concentració, capacitat d’abstracció i capacitat d’expressió

· Autoestima, criteris i responsabilitat, disciplina i respecte

· Socialització i Actitud creativa

Permet a més integrar els elements musicals al nostre món intern:

· Ritme: corporal

· Ritme + Melodia: món sensorial i afectiu

· Ritme + Melodia + Harmonia + Timbre: món sensorial, afectiu i cognitiu.

Som éssers de vibració, per tant la música composta de vibració sonora incideix directament sobre el nostre ser. La música és vida. L’ésser humà és la màxima expressió de la vida. Podem utilitzar la música com a fi o com a mitjà per harmonitzar totes les nostres dimensions.

La fama musical de Cecília es basa en la llegenda de la seva mort, que diu que mentre ella moria a causa del martiri, anava pregant Déu tot cantant-li. Sembla que se la va començar a relacionar amb la música cap al segle XV; aviat es va fer popular, i el 1594, Gregori XIII va proclamar-la patrona de la música. Van fer-se diverses festes en honor seu, la primera de les quals va tenir lloc a Normandia. Poc més de cent anys després, la moda va arribar a Anglaterra travessant el canal de la Mànega, i Henry Purcell li va compondre tres odes el 1683. Altres obres musicals dedicades a santa Cecília són l’himne de Benjamin Britten (basat en un text de W.H. Auden), un himne de Herbert Howells, un d’Alessandro Scarlatti, o l’obra Messe Solennelle de Sainte Cécile de Charles Gounod, o l’oda Déu vos salve, Cecília brillant! i l’òpera, Cecília, de Licinio Refice del 1934. El músic belga Joseph Ryelandt (1870-1965) va estrenar l’òpera Sainte Cécile, amb llibret de Charles Martens, en 1907, a Anvers.