Circular Fase 2

Benvolgudes famílies,
L’objectiu d’aquesta circular és explicar-vos com acabarem aquest curs 2019-20 i el possible retorn presencial només com a mesura extraordinària . És un resum de la reunió que hem mantingut aquesta setmana amb la inspecció educativa i de les seves recomanacions d’acord amb la informació de la que disposem fins a dia d’avui. Les opcions són les marcades pel propi Departament d’Educació i les seves instruccions.
Algunes consideracions generals importants :
● El curs s’acaba el 19 de juny , tal i com estava previst, i l’activitat essencial i de seguiment serà de forma telemàtica com s’ha fet des de l’inici del confinament.
● L’escola ha de garantir totes les mesures sanitàries . Per això ens han desaconsellat l’ús de diferents eines, joguines compartides, i fins i tot l’ús de paper i bolígraf. Les mesures de distanciament físic, neteja i desinfecció, etc. també són completament vigents. Som conscients que aquestes mesures fan que no es reconegui l’entorn escolar i el que entenem com a escola; més aviat es converteix en una guarderia en cas de necessitat, només podent oferir cert acompanyament emocional.
● Les activitats presencials a l’escola no podran ser en cap cas de contingut acadèmic; només es pot fer un seguiment-suport emocional . Les activitats acadèmiques, com ja s’ha especificat, són via telemàtica.
● L’assistència a l’escola només serà possible a partir de la Fase 2 , sigui quan sigui que entrem en aquesta fase. (La previsió és el dia 8 de juny, però no és segur).
● No totes les etapes ni cursos tenen les mateixes consideracions (les detallem al final de la circular).
● A totes les etapes i cursos es brinda la possibilitat de demanar una cita per tenir aquest acompanyament personalitzat , sempre que es consideri necessari, entre alumne/a amb un dels seus progenitors (només un acompanyant) i un membre del claustre (el tutor o tutora si és possible). La cita es demanarà al tutor o tutora, qui es posarà en contacte per tal de concertar dia i hora.

És imprescindible que, si decidiu que els vostres fills i filles assisteixin a l’escola i fer ús d’alguna de les opcions que podem oferir (d’acord amb les instruccions del Departament d’Educació), ens envieu un correu amb el document de Declaració responsable signat al correu barcelonadir@iconcepcionistas.es abans del dimarts dia 2 de juny a les 15 h .
Lamentem el poc temps per complimentar-la, però això ens permetrà poder fer les llistes pertinents, preparar els espais, disposar del professorat, etc.
Havent comentat aquests aspectes, detallem a continuació les especificacions per etapes.

Es continua amb el seguiment telemàtic com a activitat preferencial.
De 1r a 5è de primària, de 1r a 3r d’ESO i 1r de batxillerat:
Tenen l’opció general d’acompanyament personalitzat, sempre demanant cita prèvia com hem definit anteriorment amb el tutor o tutora.
6è de primària, 4t d’ESO i 2n de batxillerat (com a cursos final d’etapa):
● La presència serà només voluntària i complint uns requisits.
● Es faran grups de 13 alumnes màx . a 6è d’EP, i de 15 alumnes màx . a 4t ESO i 2n de
batxillerat.
● L’assistència es concreta:
o 6è EP: Dimarts i dijous de 9 a 12 h.
o 4t ESO i 2n batxillerat: Dimecres de 9 a 12 h.
● Cada grup estarà sempre en únic espai i amb un/a mestre/a o professor/a cada dia.
Amb aquest horari s’evita el moment d’esbarjo i baixar al pati. Procurem evitar el màxim d’interaccions físiques entre l’alumnat.
● La finalitat és oferir un suport emocional i d’orientació per a la següent etapa.
● Es garanteixen les mesures sanitàries de distanciament físic i material individual.
● És imprescindible que les famílies, en cas de voler portar els vostres fills i filles en aquesta fase 2 a l’escola, retornin llegida i degudament complimentada i signada la declaració responsable corresponent.

DR-eso-bat-menors18anys

DR-eso-bat-majors18anys

Moltes gràcies. Ben cordialment,

Lluís Perernau i Campmany
Director general Escola Concepcionistes de Barcelona

Aquí teniu l’horari de classes online per a seguir en contacte amb les matèries i tutories del curs escolar.

Circular sobre la seguretat online

Your Content Goes Here

Benvolgudes famílies,

Primer de tot saludar-vos i donar-vos força davant d’aquesta situació. “Endavant sempre endavant” com diu la nostra fundadora.

Com podeu observar, portem ja unes setmanes treballant amb els vostres filles/s de manera online. Seguim un horari  on els professors, mitjançant el Google Meet, convoquen els/les  alumnes a les classes online.  Gràcies a aquestes tecnologies podem seguir oferint el nostre suport als vostres filles/s i mantenir la nostra tasca educativa.

També sabeu que hi ha perills i per això us demanem la vostra col·laboració. Tots els alumnes a les classes han  de connectar la càmera i el micròfon. Els professors hem de veure els/les alumnes en tot moment i crear un feedback a les sessions de treball. Evidentment, està prohibit fer fotografies i gravacions durant les sessions. Si l’alumne infringeix aquesta normativa es considerarà una conducta greu i així ho tenim tipificat en el nostre pla de convivència de l’escola i, immediatament  s’aplicaran les conseqüències pertinents i pot causar un delicte fora de l’àmbit escolar.

Per això, us demanem la vostra col·laboració i la vostra ajuda. Som un gran equip!

Direcció i equip docent.

Consideracions sobre les PAAU 2020

S’han fet públiques les mesures adoptades per la Comissió organitzadora de les Proves d’Accés a la Universitat 2020 (PAU) per respondre a la situació derivada del tancament de centres.
La decisió ha estat augmentar la flexibilitat a l’hora d’escollir entre les diferents qüestions de cada matèria; en general, els alumnes hauran de triar un nombre menor d’exercicis entre les diferents alternatives que s’ofereixen; així, sense renunciar a cap bloc del temari ni a l’estructura general de les proves (que els alumnes ja coneixien i que havien estat treballant intensament des del començament de curs), podran centrar-se en els temes que més coneguin. Donades les limitacions que imposen les circumstàncies, és una bona solució.
Recordem que la matriculació a les PAU 2020 començarà el 15 de maig (s’allargarà el període, en comparació amb altres edicions) i que les dates de les proves han estat ajornades fins als dies 7, 8 i 9 de juliol, unes setmanes més tard del que era habitual.
Com que cada matèria té una tipologia de prova sensiblement diferent, cal fixar-se en cada cas i adonar-se de com s’ha concretat aquesta flexibilitat, unes vegades més que d’altres. Serà convenient que cada professor busqui les matèries de les quals és responsable i informi els alumnes dels canvis i de les repercussions que tindran.

Circular sobre les promocions de curs.

Benvolgudes famílies,
Us escric novament per comentar-vos i fer aclariments sobre les notícies recents sobre l’excepcionalitat de la repetició de curs i els criteris de promoció que ens ha arribat per les notícies (igual que a les famílies), i per tant, sense més concrecions fins a dia d’avui.
En primer lloc, comentar-vos que és una mesura que ja s’està aplicant, amb tot l’encert del plantejament inicial, des de fa molts anys. La repetició és una mesura que només es considera per casos excepcionals i, sortosament, la seva aplicació és minoritària. És a dir, el sistema, malgrat sempre és millorable, permet la promoció de la gran majoria de l’alumnat en cada curs i es donen eines, ajudes, acompanyament i personalització per tal d’aconseguir-ho, garantint
una validació del procés d’ensenyament-aprenentatge. Per tant, el que comenten les notícies no hauria de ser res nou encara que es pugui interpretar com a tal.
Ara bé, compte en no confondre això amb alguns titulars del tipus “aprovat general per a tothom”. A part que en algun altre país ja ho van proposar i se’n van desdir de seguida, seria un menyspreu envers l’escola, les famílies, l’ensenyament-aprenentatge, la professió, l’esforç i el seguiment que s’ha anat fent de tots i cadascun dels alumnes, el futur de les noves generacions, etc. Dit això, el que òbviament demanen és que el que succeeix en aquest tercer trimestre d’excepcionalitat no pot repercutir negativament en el nostre alumnat ni en les seves qualificacions. Per sort, dins de la desgràcia, el confinament ens ha afectat quan ja hem fet unes dues terceres parts del curs. Aquest fet ens permet tenir ja ara molta informació de cadascun dels nostres alumnes del que porten de curs, i el que ens proporcionarà aquest tercer trimestre són matisos respecte el que tenim ja de curs presencial.
Cada etapa, cicle, curs i classe, assignatura i matèria, continuarà donant les diferents instruccions i pautes per encarar el tercer trimestre, tal i com ja s’està fent.

Ben cordialment,
Lluís Perernau i Campmany
Director general
Escola Concepcionistes de Barcelona

Circular sobre el confinament.

Benvolgudes famílies de la nostra escola,

Abans de començar, espero i desitjo que tots vosaltres estigueu molt bé i estigueu passant uns bons dies malgrat el confinament.

Ara, sí, en primer lloc us escric perquè vull donar-vos les gràcies en nom meu i de tot el claustre i comunitat educativa per les nombroses mostres que ens heu fet arribar de suport a la nostra tasca en aquests moments d’incertesa general. La veritat és que us ho agraïm enormement i us ho valorem moltíssim. Són moments que ens han agafat a tots plegats de sobte, sense previ avís, i estem responent de la millor manera malgrat els impediments. Estem coordinant diferents aspectes, intentant trobar el punt correcte per no saturar per excés de feina i tenir un bon seguiment, i treballant des de casa com molts de vosaltres deveu estar fent i amb les dificultats que això genera. I tot això pensant en el millor pels nostres alumnes, els vostres fills, sabent que és impossible tenir el mateix contacte si aquest no és personal i en l’entorn còmode de l’escola.

En segon lloc voldria demanar-vos la vostra col·laboració a nivell familiar. Esteu en una posició privilegiada envers els vostres fills a la qual no podem accedir. En moments d’incertesa i desconcert els adults tenim alguns mecanismes que els nens i nenes no tenen desenvolupat, i per això m’atreveixo a demanar-vos que els hi aporteu el punt de serenitat, calma i paciència en aquests moments en que nosaltres no els hi podem aportar personalment. I la millor manera és des del propi exemple. Tampoc feu cas de totes les notícies que van sortint, ja que ens podem trobar des de fake news o notícies falses, fins a “globus sonda”, etc. En tenim una bona mostra recent en el primer dia de tancament de les escoles, que des de primera hora havien sortit notícies que seria el dilluns següent i, al final, a la tarda del dijous i sense previ avís, van informar que es tancaven el divendres, just el dia següent. Per tant, repeteixo, paciència i treballem tots junts per continuar avançant.

Un altre aspecte que voldria comentar-vos és el de les quotes. Hem retirat la dels serveis que no es poden oferir (menjador, piscina i permanències). Igualment també hem decidit no passar el rebut de la quota d’aportació responsable. Sabem que aquesta última quota no és en favor de tenir cap contraprestació i que hi ha molts altres centres que la mantenen, però som conscients que les famílies podeu i podem estar passant per situacions delicades tant en l’àmbit laboral com en l’econòmic i volem ajudar en aquest sentit.

A nivell acadèmic, i malgrat rebreu alguna circular pròpia de cadascuna de les etapes, voldria oferir-vos una visió general de com hem treballat fins ara i què hem decidit fer per encarar aquest confinament i el treball amb l’alumnat.

Portem gairebé dues setmanes i hem anat enviant tasques/treballs/orientacions, etc., i ens hem anat posant en contacte, segons els nivells, amb famílies i/o alumes. De moment no havíem volgut avançar matèria o contingut seguint les indicacions que havíem anat rebent. Les comunicacions les hem centralitzat preferentment des de les tutories, amb delegats en alguns casos, per tal de tenir un seguiment i visió global.

Per part del claustre, hem pogut fer les diferents avaluacions des d’infantil, primària, i la setmana vinent farem secundària, del segon trimestre. Rebreu els informes d’aquesta segona avaluació, a excepció de batxillerat, abans de setmana santa, el divendres dia 3 d’abril. En molts cursos els temaris estaven tancats i en altres els hem acabat de tancar, i estem en disposició de preparar i començar el tercer trimestre. El curs que ens ha quedat penjat, perquè just havien de començar les proves trimestrals, és primer de batxillerat, amb qui reprendrem l’avaluació de seguida que tornem. Finalment, segon de batxillerat, que és el curs més delicat en aquesta situació fins al punt que les notícies també se’n fan ressò (encara ens falta informació final en referència el seu final de curs i les proves de les PAU), és on és més necessari aquest recolzament emocional que podeu aportar les famílies.

Ara bé, veient que la situació s’allarga, ja entrem en una nova etapa. Totes les accions que farem a partir d’ara les proposem per ser avaluables però no qualificables per poder-ne tenir un bon seguiment. Amb això, i essent conscients de les diferents possibilitats tecnològiques de cadascuna de les famílies i que, sobretot en les etapes més petites no hem de confondre el seu treball escolar en teletreball professional, hem preparat aquestes setmanes de la manera que comento a continuació:

Per a infantil i primària, igual que heu rebut una comunicació de tasques setmanals i hem deixat sempre oberts els canals de comunicació per dubtes amb els tutors/es, continuarem donant aquestes indicacions per correu electrònic i també es realitzarà algun contacte audiovisual, ja sigui amb alguna tutoria online o enviant-vos algun vídeo per tal de poder-vos saludar personalment.

A secundària les tasques s’enviaran com fins ara, des de cada matèria, a tots els alumnes i centralitzades i coordinades amb els delegats i tutors, encara que començarem amb alguna sessió online ja sigui per resoldre dubtes, de matèries o tutories, o per anar treballant nou temari.

Pel que fa a batxillerat i entenent que son molt més autònoms, anirem fent sessions o classes online combinades amb treballs orientats. De totes maneres és una etapa que la comunicació és fa directament amb els alumnes i per assignatures.

Començarem també un seguit de missatges a twitter i instagram per anar animant, desitjar-vos bon dia, i en definitiva, mantenint d’una manera informal el contacte. I al nostre web també hi tindreu algunes de les circulars referents a cada etapa i la manera de funcionar.

Penseu també que, per qualsevol dubte i contacte, els tutors, coordinadors, directores i jo mateix estem pendents per anar responent de mica en mica totes les vostres consultes.

Finalment, deixeu-me repetir-vos el meu agraïment i sabeu que continuem treballant #des de casa per anar “endavant, sempre endavant”.

Ben cordialment,

Lluís Perernau i Campmany

Director general

Escola Concepcionistes de Barcelona

Circular per a les famílies de 1r de batxillerat.

Barcelona, 27 de març del 2020

Benvolgudes famílies de 1r de batxillerat,

Som molt conscients que, la situació que estem vivint,necessitem entre tots molta calma i donar tots els ànims possibles als nostres alumnes/ fills/es.

Per aquest motiu l’equip docent de 1r de batxillerat s’ha reunit per establir unes pautes de treball conjuntes i unes estratègies per poder estructurar el treball i l’estudi. És important que es prengui consciència que a la tornada a l’escola, les classes i el calendari escolar continuarà. Hi hauran els controls trimestrals de cada matèria amb un temps prudencial (la tutora així ho va fer saber als alumnes).La segona avaluació es va acabar i els temaris estaven tancats, per això a partir d’ara es començarà el 3r trimestre. En el vostre cas, l’avaluació la realitzarem després dels exàmens, és a dir, a la tornada.

Les tasques s’enviaran des de cada matèria,  cada professor,per correu electrònic i amb data d’entrega. Hi haurà diferents tasques a fer:

  • Relacionades amb el TR (treball de recerca).
  • Tasques que avancen contingut de matèries de 3r trimestre que cada professor/a ha programat i elaborat.
  • Classes online amb els professors/es de diferents matèries.
  • Reunions online amb els tutors/es .

És important que des de casa s’acompanyi i  es promogui aquest treball diari i aquesta continuïtat que des de l’escola s’està generant i compartint. També és rellevant que els alumnes facin el feedback amb els professors. El contacte directe amb els tutors/es i professors/es ha de ser constant i el feedback ha de ser família/escola i escola/ família.

Per acabar, molta força a tots i malgrat la distància podeu comptar amb nosaltres.

Direcció, tutora i professors de 1r de batxillerat.

Circular per a les famílies de 2n de batxillerat.

Benvolgudes famílies de 2n de batxillerat,

Som molt conscients que les característiques del curs dels vostres fills ( 2n de batxillerat) i la situació que estem vivint no ajuden gaire al funcionament d’aquest, per això necessitem, entre tots, molta calma i donar tots els ànims possibles als nostres alumnes/ fills/es.

Per aquest motiu la setmana passada els vostres fills/es van tenir una reunió online amb els tutors/es. En aquesta reunió es va confirmar l’ajornament de la selectivitat fins al juliol ,d’entre altres temes.

També, l’equip docent de batxillerat s’han reunit per poder establir unes pautes de treball conjuntes i unes estratègies per poder estructurar el treball i l’estudi. És important que es prengui consciència que a la tornada de l’escola, les classes i el calendari escolar continuarà, tant per aquells que faran selectivitat com a aquells que han d’aprovar el curs de batxillerat.  Per aquest motiu us exposem com es farà aquest seguiment i com es treballarà.

Les tasques s’enviaran de cada matèria,  per correu electrònic i amb data d’entrega. Hi haurà de tres tipus:

  • Tasques que reforcen, amplien i repassen els continguts de la selectivitat.
  • Tasques que avancen contingut d’alguna matèria, que acaben, que repassen…
  • Classes online amb els professors/es de diferents matèries.
  • Reunions online amb els tutors/es .

Totes les feines seran avaluables pels professors/es però no posarem una nota definitiva. S’avaluarà  el procés de les tasques i dels treballs fetes i quan s’entreguen.

A la tornada del confinament a l’escola i ,amb un temps prudencial, es continuarà el ritme normal de les matèries, fins i tot, es faran proves de cada matèria  i les corresponents avaluacions. Per això, tot el que es fa i es demana  és per poder mantenir el ritme d’estudi, per poder estar preparat a la tornada i per a portar una bona preparació.

És important que des de casa s’acompanyi i  es promogui aquest treball diari i aquesta continuïtat que des de l’escola s’està generant i compartint. També és rellevant que els alumnes facin el feedback amb els professors. El contacte directe amb els tutors/es i professors ha de ser constant i el feedback ha de ser família/escola i escola/ família.

Per acabar, molta força a tots i malgrat la distància podeu comptar amb nosaltres.

Direcció, tutors i professors de 2n de batxillerat.