Benvolgudes famílies,
Us volem convocar a les properes reunions que farem abans de començar el curs, per tal de poder-vos exposar els protocols, resoldre dubtes, explicar el funcionament del curs, i en definitiva, preparar-nos per tots els grans reptes i dubtes que ha generat la situació de pandèmia que vivim. Aquestes reunions les farem via online a través de la plataforma de Google Meet. Al final de la circular teniu una taula on surten cadascun dels cursos, amb el dia, hora i amb l’enllaç corresponent per tal d’accedir directament a la reunió.

Aprofitem per demanar-vos la vostra complicitat i empatia. Tots junts formem la família concepcionista i estem convençuts que serà una nova oportunitat d’aprenentatge en molts sentits, acadèmic i de vida. La millor manera que tenim per encarar les incerteses de forma serena és la preparació, confiança, flexibilitat i agilitat que ens podem donar mútuament, família i escola.

Dins de notícies de la nostra família, també us volem comunicar alguns canvis en l’estructura de l’escola, i en concret, en les direccions. La Margarita Domènech, que ha estat un pilar fonamental en tots els anys que ens ha portat la direcció d’infantil i de primària de la nostra escola, fa el relleu de la direcció al Cristian García, qui amb tota la il·lusió i empenta ha acceptat aquest nou repte de direcció.

A la direcció de secundària també tenim un canvi, ja que l’Elisabet Anoro no podrà exercir el seu càrrec durant una temporada. Així doncs, els coordinadors agafaran aquestes responsabilitats, de tal manera que la Marta Valladares prendrà la direcció d’ESO i en Toni Castillo la de batxillerat. A tots ells, Margarita, Cristian, Marta i Toni, els hi estem enormement agraïts per la seva dedicació que ens és exemple per a tots, claustre i família.

Direcció de l’escola

Apreciadas familias,
Os queremos convocar a las próximas reuniones que tendremos antes de empezar el curso, a fin de poderos exponer los protocoles, resolver dudas, explicar el funcionamiento del curso, y en definitiva, prepararnos para todos los grandes retos y dadas que ha generado la situación de pandemia que vivimos. Estas reuniones las haremos online mediante la plataforma de Google Meet. Al final de la circular tenéis una tabla donde salen cada uno de los cursos, con el día, hora y enlace correspondiente para acceder directamente a la reunión.

Aprovechamos para pediros vuestra complicidad y empatía. Todos juntos formamos la familia concepcionista y estamos convencidos que será una nueva oportunidad de aprendizaje en muchos sentidos, académico y vital. La mejor manera que tenemos para afrontar las incertidumbres de forma serena es la preparación, confianza, flexibilidad y agilidad que nos podemos otorgar mutuamente, familia y escuela.

Dentro de las noticias de nuestra familia, también queremos comunicaros algunos cambios en la estructura del colegio, y en concreto, por lo que se refiere a las direcciones. Margarita Domènech, que ha sido un pilar fundamental todos los años que ha liderado la dirección de infantil y primaria de nuestro colegio, da el relevo a Cristian García, quien con todo la ilusión y fuerza ha aceptado este nuevo reto de la dirección.

En la dirección de secundaria también tenemos un cambio, ya que Elisabet Anoro no podrá ejercer el cargo durante una temporada. Así pues, los coordinadores asumirán estas funciones directivas y las responsabilidades, de tal forma que Marta Valladares tomará la dirección de ESO y Toni Castillo la de bachillerato.

A todos ellos, Margarita, Cristian, Marta y Toni, les estamos enormemente agradecidos por su dedicación que es ejemplo para todos, claustro y familia.

Dirección de la escuela
Escola Concepcionistes de Barcelona