Benvolgudes famílies de la nostra escola,
Ja estem a punt d’acabar l’última setmana d’aquest segon trimestre més extraordinari dels últims anys. I us escric, com a continuació de l’última circular, per comentar‐vos nous aspectes.

Primerament vull tenir‐vos a tots presents. Estan sent unes setmanes, i potser s’allargarà encara una mica més, molt complicades a molts nivells. Heu compartit moments dolorosos amb nosaltres, des de qüestions laborals i econòmiques fins a pèrdues familiars. A algunes famílies us ha colpejat amb força i sense compassió, emportant‐se per endavant la vida d’algun parent. A totes us volem donar el nostre recolzament, condol en els casos que coneixem, i
també les gràcies per permetre’ns fer‐vos costat com a família concepcionista.

En aquest sentit us volem comentar que el proper divendres sant, el dia 10 d’abril a les 12 h., farem una pregària conjunta amb tots els qui us hi vulgueu afegir, per encomanar a Déu totes les víctimes del coronavirus, en especial les de la nostra família concepcionista de Barcelona. En tindreu els detalls a la pàgina web i a les xarxes. És una manera de compartir en l’oració i sentir‐nos
UNI+S. Hi sou tots convidats.

Un altre tema és l’organització acadèmica. Ja us ho aniran comentant, però avanço que incorporarem, al tornar de setmana santa (la primera o la segona setmana), un canvi en el desenvolupament acadèmic. Tindrem presència virtual diària en totes les etapes, encara que aquesta es definirà de forma i intenció diferent. En aquest sentit, entengueu si us plau que és per oferir presència i acompanyament, sense obligació d’assistir‐hi els més petits, perquè
entenem que no són autònoms i necessitaran de la complicitat i dedicació de les famílies per poder‐se connectar, amb les dificultats o impossibilitats que pugueu tenir.
Pel que fa al contingut i propostes, el funcionament continuarà sent essencialment per tasques setmanals per totes les etapes educatives, tal com ens indiquen el Departament d’Educació i Consorci de Barcelona, així com també seguim les directrius i recomanacions de la Federació d’Escoles Cristianes de Catalunya, i en cap cas se seguirà l’ordre de l’horari escolar “normal” de quan estàvem a l’escola. En definitiva, continuem estant alineats amb les indicacions del
mateix Departament, del Consorci i de la FECC.

Segons les etapes, pels d’infantil i primària tenim previst enviar‐vos un horari determinant a quina hora i quin docent es connectarà cada dia. Amb aquesta intenció de fer‐nos presents i donar una acollida i seguiment, està enfocat no a les tasques o a explicar matèria sinó a la convivència per enfortir el vincle i la relació. A nivell de tasques també us volem crear un correu institucional per cadascun dels alumnes amb accés a la plataforma de l’escola. La raó és
no col∙lapsar el correu dels pares i centralitzar el tema escolar. Igualment, les tasques no les enviarem via email sinó que les penjarem al Drive de l’escola. Això ens permetrà tenir una comunicació més eficaç i podreu accedir‐hi amb més facilitat, donant opció a penjar‐vos‐hi documents amb més càrrega informàtica, com ara vídeos, etc. De totes maneres, la comunicació essencial i per qualsevol dubte continua sent efectiva amb els tutors.

Per l’etapa d’ESO i batxillerat s’incorporarà un horari de sessions, en directe online, lectives i de dubtes, podent‐les destinar a explicar nous conceptes i a les pertinents explicacions per part del professorat. Aquest horari es concentrarà en tres sessions al matí i puntualment alguna a la tarda i us l’enviarem a la tornada de Setmana Santa. Properament ens posarem en contacte també per comunicar‐vos les resolucions respecte als criteris d’avaluació del proper trimestre, que ens plantegem que pugui efectuar‐se durant força temps online si s’allarga el confinament. Per això us demanem que mantingueu una
comunicació fluida oferint resposta al grup de tutors i/o professors per poder‐vos ajudar i seguir endavant.
Abans d’acabar volia fer un comentari respecte a aquesta setmana vinent. Seguirem, per salut mental i psicològica, respectant el sentit dels temps marcats com a lectius i com a festius. Em refereixo que la setmana vinent és Setmana Santa, amb molt significat per la família cristiana, i per tant, pararem l’activitat acadèmica per poder‐la viure en profunditat i preparar‐nos per la Pasqua i el tercer trimestre.

Finalment, doncs, us desitjo a tots un bon i merescut descans en aquesta Setmana Santa i poder‐nos retrobar, primer digitalment i esperem ben aviat en persona, per celebrar la vida i la resurrecció. BONA PASQUA A TOTS!

Ben cordialment,
Lluís Perernau i Campmany
Director general
Escola Concepcionistes de Barcelona