Benvolgudes famílies,

Tal i com us vam comunicar en l’anterior circular, hem creat un calendari on especifiquem els dies que els/les alumnes assistiran a l’escola, tots els dimecres i de forma alternativa, per a continuar amb les classes de Batxillerat Dual. Amb aquesta organització garantim l’assistència de tots/es, el seguiment i el compliment de les mesures de seguretat proposades pel Departament d’Educació i pel de Salut, donada la situació de la pandèmia que estem vivint per la COVID-19. El calendari que us adjuntem és del primer trimestre. Al mes de desembre us enviarem una notificació amb les noves dates i les directrius d’organització de la resta del curs.

Hem classificat l’alumnat en promocions per poder atendre les necessitats individuals de cadascuna d’elles i al mateix temps, per evitar que coincideixin alumnes en les mateixes dates i espais. La distribució és la següent:

  • La promoció de nous estudiants, del curs 2020/21, assistirà a l’escola obligatòriament a partir del dimecres 7 d’octubre de 15.30h a 17.30h. L’espai on es realitzaran les classes serà l’aula d’informàtica d’ESO. L’entrada serà per la plaça de la Torre i el professor rebrà els/les alumnes per prendre la temperatura i posar gel abans d’entrar a l’escola.
  • Les promocions d’alumnes del curs 2018/19 i 2019/20 assistiran a l‘escola els dimecres de forma alternativa de 15.30h a 17.30h seguint les dates que en el calendari adjunt us hem marcat. L’espai on es realitzaran les classes serà l’aula de tecnologia L’entrada serà per la plaça de la Torre i el professor rebrà els/les alumnes per prendre la temperatura i posar gel abans d’entrar a l’escola.
  • La promoció d’alumnes del curs 2017/18 son un grup reduït i amb experiència en el funcionament del curs. Per això, podran fer les seves tasques des de casa, amb seguiment del professorat, sempre que aquest no consideri oportú l’assistència a l’escola per poder fer un seguiment personalitzat o bé comentar algun aspecte del seu ritme d’aprenentatge.

Salutacions cordials

Javier i Miquel

———————————————————————————————————————

Queridas familias,

Como ya comentamos en la anterior circular, hemos elaborado un calendario donde especificamos los días que los/las alumnos/as asistirán al colegio, todos los miércoles y de forma alternativa, para continuar las clases de Bachillerato Dual. Con esta organización garantizamos la asistencia de todos/as, el seguimiento y el cumplimiento de las medidas de seguridad propuestas por el Departamento de Educación y por el de Sanidad, dada la situación de la pandemia que estamos viviendo por la COVID-19. El calendario que os adjuntamos es del primer trimestre. En el mes de diciembre os enviaremos una notificación con las nuevas fechas y las directrices organizativas del resto del curso.

Hemos clasificado a los/las alumnos/as en promociones para poder atender  las necesidades individuales de cada una de ellas y al mismo tiempo, para evitar que coincidan alumnos/as en las mismas fechas y espacios. La distribución es la siguiente:

  • La promoción de nuevos estudiantes, del curso 2020/21, asistirá al colegio obligatoriamente a partir del miércoles 7 de octubre de 15.30h a 17.30h. El espacio donde se realizarán las clases será la aula de informática de la ESO. La entrada será por la plaza de la Torre y el profesor recibirá a los/las alumnos/as para tomar la temperatura y poner gel antes de entrar en la escuela.
  • Las promociones de alumnos/as del curso 2018/19 y 2019/20 asistirán al colegio los miércoles de forma alternativa de 15.30h a 17.30h siguiendo las fechas que en el calendario adjunto os hemos marcado. El espacio donde se realizarán las clases será la aula de tecnología. La entrada será por la plaza de la Torre y el profesor recibirá a los/las alumnos/as para tomar la temperatura y poner gel antes de entrar en la escuela.
  • La promoción de los alumnos del curso 2017/18 son un grupo reducido y tienen experiencia en el funcionamiento del curso. Por eso, podrán hacer sus tareas desde casa, con seguimiento del profesorado, siempre que éste no considere oportuno la asistencia a la escuela para poder hacer un seguimiento personalizado o bien comentar algún aspecto sobre su ritmo de aprendizaje.

Saludos cordiales,

Javier y Miquel

CALENDARI BATDUAL 2021