Endavant, sempre endavant!

Batxillerat

/Batxillerat
Batxillerat 2018-04-24T11:35:06+00:00

HORARI BATXILLERAT

Les classes de batxillerat es desenvolupen en horari matinal de dilluns a divendres des de les 8 a les 14,20 hores.

Només els alumnes que fan la matèria de Física I tenen classe a la tarda els dimarts i dijous de les 15 a les 16 hores.

Per a contactar amb el director Lluís Perernau:

lperernau@iconcepcionistas.es

MATÈRIES COMUNES

 • Llengua Catalana i Literatura (I i II)

 • Llengua Castellana i Literatura (I i II)

 • Llengua Estrangera (anglès) (I i II)

 • Filosofia (I)

 • Història de la Filosofia (II)

 • Religió (I)

 • Educació Física (I)

 • Història (II)

MATÈRIES DE MODALITAT

Ciències i Tecnologia

 • Biologia (I i II)

 • Física (I i II)

 • Matemàtiques (I i II)

 • Química (I i II)

 • Dibuix Tècnic (I i II)

Humanitats i Ciències Socials

 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials (I i II)

 • Economia de l’empresa (I i II)

 • Història del Món Contemporani (I)

 • Llatí (I i II)

 • Geografia (II)

 • Història de l’Art (II)

 • Literatura Catalana (I)

 • Literatura Castellana (II)

MATÈRIES OPTATIVES

 • Estructures Lingüístiques (I)

 • Llengua Estrangera (francès) (I)

Translate