↑ Volver a Associacions

ONGD Siempre Adelante

Aquí descobriràs tots els projectes  de l’ONGD Siempre Adelante!

 

Benvolguts senyors,
La Fundació SEMPRE ENDAVANT és una ONG pel Desenvolupament, sense ànim de lucre,
promoguda per Concepcionistes Missioneres de l’Ensenyament, i inscrita en el Ministeri de
Treball i Assumptes Socials amb el nº 28/1.325, Ordre TAS/3982/2004, de 5 de novembre.
SEMPRE ENDAVANT, gràcies a un Projecte d’ apadrinaments, cobreix les necessitats
bàsiques d’educació i d’alimentació de molts nens i adolescents, que viuen en una situació de
pobresa extrema en zones d’Àfrica, Amèrica i Àsia. Formem també els mestres i procurem
crear aules amb un mínim d’instal·lacions bàsiques (aigua, llum, mobiliari…).
Per aconseguir aquests objectius realitzem diverses campanyes de captació d’ajudes de tota
mena.
Estem preparant i organitzant pel proper mes de juny un gran sorteig. Aquest es farà el dia que
l’escola celebra la festa de fi de curs. És un dia on assisteixen totes les famílies del centre per
conviure i desitjar-nos unes bones vacances d’estiu.
És per això, que els sol·licitem la seva col·laboració mitjançant l’aportació de qualsevol
producte que creguin adient i que pugui ser dutilitat per a aquesta finalitat, sigui pels
alumnes o pels pares.

 

Agraint per endavant la seva col·laboració, esperem veure’ns recolzats per vostès en aquesta
tasca humnanitària.
Una salutació cordial,