L’àrea de descoberta de l’entorn a la nostra escola la treballem des de la metodologia de projectes.

El treball per projectes és una proposta educativa interdisciplinària, activa i participativa, que comporta el treball d’un tema mitjançant una metodologia globalitzadora emmarcada en la teoria constructivista de l’aprenentatge.

Promou la metodologia d’aprendre a aprendre i ensenyar a pensar és a dir, instrueix a l’alumne mentre li permet ser el creador dels seus propis aprenentatges. Per tant treballem el pensament crític la reflexió, la capacitat de creació d’hipòtesi. També permet l’aprenentatge cooperatiu, promou valors com el respecte i la tolerància i afavoreix la comunicació. Afavoreix la participació de la família dins la vida escolar tant important en aquestes edats.

ALUMNES DE P3

PROJECTE CUINERS DEL MÓN       

Les fases  de la metodologia de projectes són:

  • TRIA DEL TEMA: S’envia una carta a les famílies de la classe informant que hem de triar tema per un nou projecte i que, durant el cap de setmana han d’ajudar als seus fill/es a fer-ho. Els nens/es porten a l’aula un tema que amb ells els hi agrada. Un cop reunits en rotllana votem els temes que han sorgit i triem un. Es  parteix dels seus coneixements previs i fem un llistat de les coses que sabem, siguin  o no correctes ( QUÈ SABEM?). Surten temes molt variats i interessants i ens agradaria fer-los tots!!!  És molt divertit i enriquidor  escoltar el que sabem de cada tema  i veure com modifiquen les idees a mida que anem aprenent coses. Els projectes que tenim en funcionament  ara  a l’escola són: El cos humà, Cuiners del món, Filipines i els Dinosaures

  • VOLEM SABER: Quan tenim el tema escollit decidim entre tots les preguntes (QUE VOLEM SABER?). Es té en compte els interessos dels infants i les seves inquietuds. Aquestes preguntes se les emporten a casa i, amb ajut de la família, busquen la resposta que pot anar acompanyada de material gràfic. La resposta a la seva pregunta l’exposaran davant dels seus companys/es en rotllana. Aquest moment els hi agrada molt ja que són professors per una estona i ho gaudeixen d’allò més!

  • CONCLUSIONS: Un cop finalitzat el projecte parlem de les coses que hem après i recordem les experiències viscudes i les activitats que ens han sorprès com per exemple en el projecte de dinosaure, veure com neix un dinosaure d’un ou o en el projecte dels cuiners viure com es fa un menú típic de cuina catalana com l’escudella i carn d’olla ( QUÈ HEM APRÉS?).

Al llarg del projecte l’alumne és el protagonista del procés d’aprenentatge i, com a tal, té un paper actiu: planteja hipòtesis, cerca informació, reflexiona i tot això amb el suport del mestre i de la família.. En tot moment es promou un treball cooperatiu, en petit i gran grup. Utilitzem rutines de pensament per fer preguntes, hipòtesis, i per extreure conclusions.

Un cop triat el tema es decideixen els punts que volem treballar i els objectius que es volen assolir al final del projecte. També és important aprofitar en tot moment els suggeriments que puguin fer els nens/es El paper del mestre és ser motivador, guia i facilitador d’aprenentatges. A l’aula s’habilita un racó on estaran tots els materials que els infants portin per tal que es puguin utilitzar en qualsevol moment.

Per avaluar els projectes tindrem en compte quins eren els coneixements previs i quins han estat els coneixements en acabar. Reunits en rotllana de conversa cada nen/a explicarà que ha aprés (QUÈ HEM APRÉS?)

L’avaluació del projecte la farem a través de la conversa final. on els alumnes expressaran els aprenentatges adquirits durant el projecte, el que més els hi ha agradat i en què podem millorar, les rúbriques que haurem fet al llarg del projecte i l’observació del procés d’aprenentatge.

Els infants i les  mestres gaudim molt d’aquesta metodologia oberta, activa i participativa.

PROJECTE FILIPINES