Activitats de Pastoral

 

Cada matí les classes començan amb uns moments d’oració i reflexió cristiana en la preparació de la qual participen els mateixos alumnes.

Cada setmana els alumnes reben l’educació religiosa adequada a la seva edat.

L’escola prepara pels alumnes celebracions religioses cristianes i Eucaristies pels distints nivells, sobre tot en els temps litúrgics i festes com Advent, Nadal, Quaresma i Pasqua.

 • Festa de La Niña María: Els dies 20 i 21 de Novembre es celebra la Presentació de la Verge Niña Maria en el temple junt amb els seus pares Sant Joaquim i Santa Anna. Es prepara amb la celebració d’ un Triduo de la Verge Nena, durant els tres dies anteriors.
 • Novena de la Immaculada: El dia 8 de Desembre, dia de la IMMACULADA CONCEPCIÓ la Congregació de Religioses Concepcionistes celebra la seva festa amb una Eucaristia compartida amb tota la Comunitat Educativa, alumnes, pares, professors. Des del 30 de Novembre fins el 7 de Desembre els alumnes poden assistir a l’Eucaristia diària de la NOVENA DE LA IMMACULADA. El 6 de Desembre és el dia en què l’Església celebra en la litúrgia la festa de la Beata Carmen Sallés, fundadora de la Congregació.
 • Celebració dels temps litúrgics: Advent, Nadal, Quaresma, Pàsqua
 • Campanya de Nadal
 • Convivències
 • Trobades i assemblees
 • Mes de Maria, Mes de Maig:  Durant el mes dedicat a Maria, el mes de Maig, els alumnes participen de diferents celebracions Marianes.
 • Primera Comunió

Els alumnes de 3r i 4rt de Primària que ho desitgin reben la Catequesi de Pre-Comunió com a preparació de la Comunió que poden rebre en la mateixa escola.

 • Confirmació

Als alumnes de 3r, 4rt d’E.S.O. i 1r de Batxillerat se’ls ofereix la possibilitat de preparar-se pel Sacrament de la Confirmació en la propia escola.

 • Moviment Concepcionista Missioner: El moviment Concepcionista Missioner és un Moviment Religiós que ajuda a compartir la Fe des d’una experiència cristiana. Una vegada a la setmana els alumnes que volen poden reunir-se per edats per a compartir una estona d’oració i reflexió cristiana, religiosa i humana. Al llarg del curs escolar es fan trobades amb els diferents grups de les diferents escoles Concepcionistes d’ Espanya.
 • Movimiento Laico Concepcionista
 • Voluntariat ONGD Siempre Adelante