For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
El projecte Corrandescola és una proposta interescolar que convida els alumnes de Cicle Superior a treballar la llengua oral, el cant com a solista i la posada en escena a través de la glosa. Culmina amb un espectacle en que alumnes de les escoles participants demostren el treball fet a les seves escoles.
La ‘glosa’ (també anomenada ‘cançó improvisada’ o ‘corrandes’) es pot definir com una activitat comunicativa tradicional, de caràcter lúdic i basada en conversar mitjançant l’intercanvi de versos cantats de forma improvisada. Des de fa uns anys s’ha descobert el seu potencial educatiu i s’està introduint de forma progressiva en diversos centres de Primària i Secundària.
Els objectius del Corrandescola són: millorar les estratègies i habilitats per a la comunicació oral de la glosa; cantar tonades tradicionals de glosa tot improvisant el seu text en forma de versos; memoritzar corrandes tradicionals i de pròpia creació; ser capaç de buscar una idea i expressar-la tot cantant davant d’un públic; i gaudir a través de l’ús de la llengua i del cant.
El dia de l’espectacle, una selecció d’alumnes de les diverses escoles implicades surten a l’escenari a demostrar les seves habilitats com a glosadors. Se’ls proposaran diverses proves –que els alumnes no coneixen prèviament– i d’aquesta manera els nens i nenes han de demostrar la seva capacitat d’improvisar versos inventats i construïts sobre una melodia treballada a l’escola.
L’espectacle està conduït per un o més corrandistes. Durant l’espectacle, els corrandistes demostren la seva capacitat de glosar i, sobretot, provoquen la participació dels joves glosadors.