Endavant, sempre endavant!

//2n de batxillerat realitza propostes poètiques

2n de batxillerat realitza propostes poètiques

La base d’aquest exercici és una antologia poètica del segle XX que serà objecte d’avaluació a les PAU. Els alumnes de segon de batxillerat havien primerament de respondre a un qüestionari més tradicional sobre aspectes relacionats amb la comprensió dels textos i sobre altres aspectes més tècnics: mètrica, rima, tipus d’estrofa, usos de figures retòriques… Després, en un segon pas i en petits grups de dos a quatre persones, a  cada equip se li assignava un dels poemes de l’antologia per treballar-lo de forma específica amb la idea de que,  prenent com a referència el text, generessin un  producte cultural de diferent tipologia. La idea d’ aquest exercici és sobretot la de potenciar la creativitat dels nostres alumnes i la de generar punts de trobada entre diferents manifestacions artístiques i culturals  que sorgeixen del treball en equip. Les propostes a dur a terme han estat flexibles i obertes i els resultats finals han estat tot un seguit de produccions que s’ han fet ressò de l’apropament que cada grup d’ alumnes a dut a terme sobre el text.

2019-05-09T14:43:39+00:00 3 maig 2019|Batxillerat|

About the Author:

Translate