Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhost/barcelona.concepcionistas.es/home/html/wp-content/themes/Avada/includes/class-avada-layout.php on line 796

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhost/barcelona.concepcionistas.es/home/html/wp-content/themes/Avada/includes/class-avada-layout.php on line 796

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhost/barcelona.concepcionistas.es/home/html/wp-content/themes/Avada/includes/class-avada-layout.php on line 796

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhost/barcelona.concepcionistas.es/home/html/wp-content/themes/Avada/includes/class-avada-layout.php on line 796

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhost/barcelona.concepcionistas.es/home/html/wp-content/themes/Avada/includes/class-avada-layout.php on line 796

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhost/barcelona.concepcionistas.es/home/html/wp-content/themes/Avada/includes/class-avada-layout.php on line 796

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhost/barcelona.concepcionistas.es/home/html/wp-content/themes/Avada/includes/class-avada-layout.php on line 796

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhost/barcelona.concepcionistas.es/home/html/wp-content/themes/Avada/includes/class-avada-layout.php on line 796

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhost/barcelona.concepcionistas.es/home/html/wp-content/themes/Avada/includes/class-avada-layout.php on line 796

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhost/barcelona.concepcionistas.es/home/html/wp-content/themes/Avada/includes/class-avada-layout.php on line 796

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhost/barcelona.concepcionistas.es/home/html/wp-content/themes/Avada/includes/class-avada-layout.php on line 796

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhost/barcelona.concepcionistas.es/home/html/wp-content/themes/Avada/includes/class-avada-layout.php on line 796

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhost/barcelona.concepcionistas.es/home/html/wp-content/themes/Avada/includes/class-avada-layout.php on line 796

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhost/barcelona.concepcionistas.es/home/html/wp-content/themes/Avada/includes/class-avada-layout.php on line 796

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhost/barcelona.concepcionistas.es/home/html/wp-content/themes/Avada/includes/class-avada-layout.php on line 796

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhost/barcelona.concepcionistas.es/home/html/wp-content/themes/Avada/includes/class-avada-layout.php on line 796

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhost/barcelona.concepcionistas.es/home/html/wp-content/themes/Avada/includes/class-avada-layout.php on line 796

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhost/barcelona.concepcionistas.es/home/html/wp-content/themes/Avada/includes/class-avada-layout.php on line 796

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhost/barcelona.concepcionistas.es/home/html/wp-content/themes/Avada/includes/class-avada-layout.php on line 796

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhost/barcelona.concepcionistas.es/home/html/wp-content/themes/Avada/includes/class-avada-layout.php on line 796

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhost/barcelona.concepcionistas.es/home/html/wp-content/themes/Avada/includes/class-avada-layout.php on line 796

Apropar-se al coneixement musical implica anar construint un llenguatge artístic que ens aportarà estructures de pensament que ajudaran al nostre creixement intel·lectual al llarg de la vida. I una manera d’introduir-se al món dels instruments és experimentant amb els seus elements principals.

Anomenem instrument musical a aquell objecte o aparell destinat a generar sons musicals.

Com veiem aquesta definició exclou qualsevol objecte que no estigui pensat per fer música, però de fet en música es poden utilitzar molts objectes no pensats per a la música com una ampolla d’anís rascada amb un pal, una mà de morter contra un morter, un bidó de gasolina buit…

Sigui quin sigui, tots els instruments musicals han de tenir tres parts o elements  indispensables: un material que vibra, un mecanisme que provoca la vibració, i un ressonador.

La competència artística s’entén com l’habilitat per comprendre i fer un ús integrat de la varietat de coneixements que configuren l’art en els contextos socials en què són necessaris i demanats.

La implicació educativa d’aquesta competència ha de permetre l’aprenentatge de les arts no únicament com a objectes de coneixement tècnic, cultural, estètic o històric, sinó que han de ser concebudes com una praxi, com un procés holístic d’experiències d’aprenentatge vivencials i gratificants que des de l’aula puguin vincular-se cap al usos socials.
El coneixement i la pràctica de l’art han de permetre explorar, a través d’una reflexió crítica i compartida, la potencialitat versàtil dels llenguatges artístics. Per una banda, aquesta pràctica ha de facilitar els canals per fer emergir les emocions i els sentiments de l’alumnat, incentivant la creativitat i cercant vies per a l’expressió i la comunicació artístiques. El coneixement i la pràctica de l’art també han de permetre formar opinions i judicis basats en el respecte per la diversitat de formes i funcions d’expressió artística.
Per altra banda, el coneixement i la pràctica de l’art han de promoure la reflexió, la conscienciació i l’ús de l’art, amb la seva diversitat de llenguatges, per convertir-lo en un vehicle per a l’educació en valors i una eina eficaç de transformació i canvi social.

Les matèries de música, d’educació visual i plàstica, i d’arts escèniques i dansa, presents en el currículum de l’educació secundària obligatòria, constitueixen una visió global i integradora de les arts amb més projecció en la societat contemporània. Les arts són actius culturals de primer ordre i cal que l’alumnat adopti una actitud activa, comprengui i experimenti, durant el seu procés formatiu, les prestacions d’aquests llenguatges. L’enfocament de l’aprenentatge per competències de les arts ha de permetre que l’alumnat prengui consciència de les seves capacitats i habilitats d’expressió artística, les explori, les canalitzi i les desenvolupi al llarg de la seva escolarització.